החלטה היסטורית במשק האנרגיה בישראל: משרד האנרגיה ומינהל התכנון מקדמים תוכנית מתאר ארצית אחת מקיפה לתשתיות משק האנרגיה

המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה על קידום תוכנית מתאר ארצית לתשתיות האנרגיה (תמ”א 41) והעברתה להתייחסות הוועדות המחוזיות. התוכנית היא יוזמה משותפת של משרד האנרגיה ומינהל התכנון, והיא מציגה לראשונה תוכנית מתאר ארצית כוללת ומקיפה של תשתיות העל בישראל, לרבות שמירת רצועות שטח לתכנון עתידי של משק האנרגיה.
התכנית נותנת מענה לצרכי המשק הלאומיים לשנים 2030 ו-2050.

התוכנית מאגדת את כלל תכניות המתאר הארציות העוסקות בגז טבעי, חשמל ודלקים. בנוסף, מייעדת שטחים עבור אתרים לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, רצועות תשתית עיליות ותת-קרקעיות ואזורים לבחינת תכנון של מנהרות לתשתיות ארציות.

התוכנית קובעת עקרונות מנחים לתכנון תשתיות האנרגיה:

אנרגיה מתחדשת:
במסגרת התוכנית יסומנו שטחים לתכנון עבור תחנות כוח סולאריות וטורבינות רוח. זאת, כחלק מהמטרה לעמוד ביעדי הממשלה לייצור 17% מצריכת החשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת עד לשנת 2030. מהלך זה עולה בקנה אחד עם החזון אותו מוביל שר האנרגיה, ד”ר יובל שטייניץ, לגמילת מדינת ישראל מאנרגיה מזהמת עד שנה זו.

רצועות ומנהרות תשתית:

סומנו רצועות לתשתיות תת-קרקעיות ועיליות שיכללו שטח שמור לתכנון עתידי של מספר קווי תשתיות ארציים (גז טבעי, דלק, חשמל, מים, תקשורת וכד’) ברצועה משותפת אחת. בנוסף, נקבעו הנחיות לבחינת מנהרות תשתית רב מערכתיות למספר תשתיות, תוך הטמעת העיקרון של חיסכון בשטח והצמדה לתשתיות אחרות, זאת תוך עמידה ושמירה על בטיחות וצמצום השפעות סביבתיות:
• רצועות תשתית עיליות: התוכנית קובעת הנחיות לקביעת רצועות לקווי תשתית עיליים ומתקניהם. כמו כן, כוללת מתן הוראות לבטיחות וצמצום ההשפעה על סביבה.
• רצועות תשתית תת-קרקעיות: התוכנית קובעת הנחיות לתכנון קווי תשתית תת-קרקעיים באופן שייעל את השימוש במשאב הקרקע, לשילוב תשתיות שונות ברצועה אחת ולצמצום סיכונים והשפעות סביבתיות.
• מנהרות תשתית: התוכנית קובעת הנחיות לבחינת האפשרות לתכנון מנהרות תשתית רב-מערכתיות, לייעול השימוש בקרקע, צמצום מגבלות סביבתיות ואפשרות מעבר תשתיות במקומות בהם קיים קושי בהקמתן.

מתקני מערכות הגז הטבעי, גפ”מ ודלקים – טיפול ואחסנה:
במסגרת התוכנית, יסומנו התוכניות המאושרות של תחנות הכוח, תחנות קבלה לגז טבעי וכן מתקנים לטיפול ואחסנה של גז טבעי נוזלי (גט”נ – L.N.G.) וגז טבעי דחוס (גט”ד – C.N.G).

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.