החל מינואר 2020 נכנסות לתוקפן תקנות אגרות חדשות ברשם העמותות

החל מינואר 2020 נכנסות לתוקפן תקנות אגרות חדשות ברשם העמותות, אשר מבטלות את ה”פטור” שהיה נהוג עד כה לעמותות, שמחזור ההכנסות שלהן אינו עולה על 300,000 ₪ ואינן מעסיקות עובדים, ומפחית את סכומי האגרה השנתית.

עמותה בשנתיים הראשונות לאחר שנת התאגדותה או עמותה שמחזור ההכנסות השנתי, שעליו דיווחה בדוח המילולי שהגישה לרשם לשנת 2018, אינו עולה על 300,000 ₪ – תידרש לשלם 150 ₪.

עמותה שמחזור ההכנסות השנתי שלה עולה על 300,000 ₪, אשר תשלם את האגרה השנתית עד 31/3/2020, תשלם סכום מופחת ⬇ לאחר המועד האמור תידרש לשלם תעריף מלא, בדומה לחברה

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.