החמץ בבתי החולים: תצהיר המדינה לבג”ץ

מחלקת הבג”צים בפרקליטות המדינה הגישה לבג”ץ תצהיר תשובה מטעמם של שר הבריאות ליצמן ומנכ”ל משרדו, לצו על-תנאי שהוצא בעתירה לביטול נוהל הרבנות הראשית, המורה על איסור הכנסת מוצרי מזון לשטחי בתי החולים במהלך חג הפסח

מחלקת הבג”צים בפרקליטות המדינה הגישה לבג”ץ תצהיר תשובה מטעמם של שר הבריאות ליצמן ומנכ”ל משרדו, לצו על-תנאי שהוצא בעתירה לביטול נוהל הרבנות הראשית, המורה על איסור הכנסת מוצרי מזון לשטחי בתי החולים במהלך חג הפסח. בתשובה נאמר, כי לאחר דיונים רבים שהתקיימו בנושא ובחינת החלופות השונות, ועל רקע הערות בית המשפט, הפתרון שנמצא לסוגיה, אשר לעמדת המשיבים מאזן בצורה המיטבית בין האינטרסים הנוגדים, הוא ייחוד מתחמי מזון בחצרות בתי החולים, אשר אליהם תותר הכנסת מוצרי מזון, לרבות חמץ, ובהם ניתן יהיה לסעוד מזון מכל סוג שהוא. למתחמי מזון אלה לא תותר הכנסת כלי אוכל של בית החולים.

בראשית התצהיר נאמר, כי היועץ המשפטי לממשלה נענה לבקשתו של הרב הראשי הספרדי, ואישר לרבנות הראשית ייצוג נפרד בהליך, וזאת על רקע עמדת הרבנות הראשית המבוססת על שיקולים הלכתיים ובשים לב לנסיבותיו החריגות והייחודיות של המקרה דנן. לפיכך, העמדה משקפתם את עמדתם של שר הבריאות ומנכ”ל משרדו בלבד.

כזכור, במסגרת התגובה המשלימה לעתירה שהוגשה בפברואר השנה, הודיעה המדינה לבג”ץ כי חלופת מתחמי החמץ היא הטובה ביותר. הרבנות הראשית מסרה כי הגם שהיא מתנגדת לחלופת מתחמי החמץ במתכונת שהוצגה, הרי שלנוכח הקשיים שהוצגו, אין בידה למנוע ייחוד מתחמי חמץ בבתי החולים, ואולם זאת אך ורק בבתי חולים אשר בהם, בכניסה לכל מבנה שבו נעשה שימוש בכלי אוכל של בית החולים, מוצב בודק ביטחוני, שישקף לנכנסים את המדיניות בנוגע להכנסת מזון בחג הפסח לבתי החולים. זאת, לצד תנאים נוספים, אשר רק בהתקיימם סברה הרבנות כי אין בידה למנוע את חלופת מתחמי החמץ.

אלא שבמסגרת הדיון השני בעתירה, הודיעו השופטים כי חלופת מתחמי החמץ במתכונת שהוצגה בהודעה המעדכנת אינה מאוזנת, ואינה נותנת מענה מספק לציבור המבקש לצרוך מזון שאינו כשר לפסח בתחומי בתי החולים. כן העלה בית המשפט שאלות שונות בנוגע לבחינת חלופת השימוש בכלים חד-פעמיים. בעקבות הדיון הוצא צו על-תנאי, שבעקבותיו התקיימו ישיבות נוספות מתוך מטרה להגיע לחלופה, שתהא מוסכמת על כלל הגורמים, ותהווה מתן מענה לצורך המתעורר בעתירה, וזאת באופן הפוגע במידה הפחותה ככל הניתן בזכויותיהם של כלל הגורמים הרלוונטיים, ובשים לב לחשיבות הרבה של שמירת כשרות בתי החולים עבור אוכלוסיה נרחבת של שומרי כשרות במדינת ישראל.

אולם החלופה שנמצאה כמתאימה ביותר וככזו המאזנת נכונה בין האינטרסים השונים – חלופת מתחמי החמץ – לא היתה מקובלת על הרבנות הראשית, מטעמים המבוססים על שיקולים הלכתיים. לפיכך, ובשל הנסיבות הייחודיות והחריגות של סוגיה זו, כאמור, אישר היועץ המשפטי לממשלה ייצוג נפרד לרבנות הראשית.

בהתאם לחלופה זו, מבקרים בבתי חולים אשר מכניסים מזון מכל סוג שהוא לתחומי בית החולים, יופנו, באמצעות שילוט מתאים, למתחמי מזון ייעודים בחצרות בתי החולים, שבהם ניתן יהיה לסעוד מזון מכל סוג שהוא שהובא מחוץ לבית החולים. יודגש, כי למנהלי בתי החולים יובהר שמאבטחי בית החולים אינם מוסמכים לאכוף את נהלי הכשרות ולמנוע מבאי בית החולים להכניס מזון לשטחי בית החולים. עם זאת, עובדים אחרים של בית החולים – ככל שבית חולים ימצא לנכון לעשות שימוש באלה – יוכלו ליידע את באי בית החולים בדבר הנהלים הקיימים בעניין זה, וזאת באמצעות הפניית תשומת הלב לשילוט המוצב בבית חולים בנוגע למתחמי המזון כאמור. במקרים שבהם לא ניתן להיעזר בעובדים אחרים של בית החולים, יוכלו המאבטחים ליידע את הנכנסים בנוגע למתחמי המזון באמצעות הפניית תשומת הלב לשילוט כאמור, אולם זאת באופן שלא יעלה חשש כי מדובר בהוראה הניתנת מידי בעל סמכות; הכל, כפי שנהוג ומקובל לעשות בעניינים אחרים כגון שעות הביקור בבית החולים, איסור הכנסת בעלי חיים ועוד.

לצד זאת, כל מוסד רפואי יפעל באמצעות הכלים הנתונים בידיו על פי חוק, כדי למנוע הוצאת כלי אוכל בהם מוגש המזון בבית החולים, אל מחוץ לחדרי האשפוז וחדרי האוכל, על מנת למנוע חשש להגעת כלי האוכל למתחמי המזון וחזרתם למטבח בית החולים, באופן שבו עלול להתערבב חמץ בשאר כלי בית החולים ולאסור את כל כלי האוכל והמטבח לשימוש בפסח.

בעקבות הערות בית המשפט, נעשתה בחינה חוזרת של חלופת השימוש בכלי אוכל חד-פעמיים בבתי החולים במהלך חג הפסח, אולם על רקע חוות דעת מקצועית של גורמי המקצוע הרלוונטיים במשרד הבריאות, נמצא כי יש לדחות חלופה זו, וכי שלל טעמים מובילים למסקנה חד-משמעית כי יש להמשיך להגיש למאושפזים מזון באמצעות כלים רב-פעמיים ובטיחותיים.

העמדה הוגשה באמצעות עו”ד נטע אורן ממחלקת הבג”צים בפרקליטות המדינה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.