הטכנולוגיה הגיעה לבני ברק

עשרות אלפי מסמכים, הקשורים לתחומי תכנון, בניה והנדסה בעיריית בני ברק נסרקו ונקלטו בפרוייקט ענק שהסתיים בימים אלו, לרווחתם של תושבי העיר ושל כל מי שמבקש לעיין בהם.
בהתאם לתכנית החדשנית להפיכת הניירת והטפסים העירוניים לסרוקים ולממוחשבים נסרקו, בביצועו של הרב אשר קורלנסקי, אחראי מערכות מידע וארכיב דיגיטלי באגף ההנדסה ובסיועו של מר ינון גיאת, מנהל הארכיב של האגף, כל תכניות הבניין של העירייה מאז תחילת מתן היתרי בניה, בהתאם לחוק, לפני עשרות רבות של שנים.
במסגרת הפרוייקט, הוכנסו לאתר ההנדסי של אגף ההנדסה עשרות אלפי מסמכים הכוללים היתרי בניה, תשריטי בנין, תכניות בניה, טפסי 4 ואחרים, וכל פונה יכול לקבל מיידית את כל הפרטים והנתונים הנחוצים לו לידיעה, או להגשת תכניות בניה חדשות. בסריקת ובקליטת כל המסמכים הם ישמרו בקביעות, ולא יהיה מצב, חלילה, כבעבר, של דליקה שגרמה להצתתם של מסמכים רבים, או לנזקים מחמת התיישנותם.
ארכיב אגף ההנדסה מכיל כ-10,000 תיקי תכנון ובניה, כשהארכיב נסרק כולו, במסגרת הפרוייקט, והוטמעו במערכות המחשוב של ההנדסה כ-100,000 מסמכים מגוונים. בימים האחרונים הועלו המסמכים הנדרשים לאתר ההנדסי של העירייה והם זמינים לצפיה ו-או הורדה כקבצי pdf לכל המעוניין.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.