היועץ המשפטי הורה: להגביר את הייצוג לנשים

בכתבו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי), רז נזרי, אל היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה, ניתנה הוראה להגביר את הייצוג ההולם לנשים בהליכי מינוי מנכ”לים למשרדי הממשלה השונים.

בכתבו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי), רז נזרי, אל היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה, ניתנה הוראה להגביר את הייצוג ההולם לנשים בהליכי מינוי מנכ”לים למשרדי הממשלה השונים.

במכתב, שנכתב על דעת היועץ המשפטי לממשלה, נאמר כי בממשלה היוצאת כיהנו עד לאחרונה שתי נשים בלבד מבין 29 משרדי ממשלה, והדבר אינו עולה בקנה אחד עם חובתה של הממשלה לקיים את הוראות החקיקה שעניינן מתן ייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים בכלל, ובשירות המדינה בפרט.

היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה מתבקשים במכתב להביא לתשומת ליבם של השרים החדשים את חשיבות הנושא של קידום הייצוג השוויוני, והצורך במתן משקל ראוי לסוגיית הייצוג ההולם, ובכלל זה ייצוג הולם לנשים במסגרת המינויים הבכירים במשרדיהם, ובאופן קונקרטי לגבי דרג מנכ”לים.

עוד ציין נזרי את החובה לפעול לקידום הייצוג ההולם בקרב העובדים בשירות המדינה גם ביחס לאוכלוסיות נוס

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.