‘”הייתי כבר בשמיים, והורו לי לרדת למטה”

בימים אלה התקבל מכתב מהקהילה החרדית במקסיקו, ובו מגולל הכותב, הרב פרץ, סיפור בלתי-ייאמן, שצריך להאזין לו היטב, וללמוד את אשר עלינו לעשות.

בימים אלה התקבל מכתב מהקהילה החרדית במקסיקו, ובו מגולל הכותב, הרב פרץ, סיפור בלתי-ייאמן, שצריך להאזין לו היטב, וללמוד את אשר עלינו לעשות.

במכתב המתפרסם בעלון קול ברמה ברמת אלחנן מסופר על אחת מנשות הקהילה שחלתה בקורונה, ומצבה התדרדר והיא הגיעה רח”ל עד שערי מוות. בבתי הכנסת נתלו פתקים עם שמה ושם-אמה, והרבנים ביקשו להתפלל עליה, וכל פעם כשעוברים ליד המודעה לעצור לרגע,ולומר פרק תהלים.

והנה לשמחת הכל יום אחד הבריאה האשה באופן פתאומי למדי, וקמה על רגליה, ויצאה מבית החולים. אי אפשר לתאר את השמחה העצומה ששררה בקרב כל אנשי הקהילה, אבל בכך לא הסתיים הסיפור. הלם ותדהמה תקפו את הכל,
אשר האשה הודיעה שלסעודת ההודיה שתתקיים בביתה, היא מזמינה 18 אנשים מסוימים, ונָ קְ בָ ה בשמותיהם, ואמרה
שאת הסיבה להזמנתם של האנשים הללו היא תספר בסעודה עצמה.

בני הקהילה נדרכו למשמע הדברים, ולקראת הסעודה גאה המתח עד מאוד. והנה הגיעה שעת הסעודה, והחולה
שהבריאה סיפרה שהגיעה ממש עד שערי מוות, ועלתה כבר השמימה, ושם היא שומעת שאומרים לה כדברים האלה: ‘מה
את עושה כאן? תרדי למטה, לעולם התחתון, כי יש 18 אנשים שהתפללו עלייך, וכל פעם שעברו ליד המודעות בבתי
הכנסת, הם נעצרו ואמרו פרק תהלים, ובזכותם את תבריאי, וכשתעשי סעודת הודיה – תזמיני את 18 האנשים הללו’ – – –
האשה סיפרה שעוד בהיותה שם, ‘למעלה’, הכירה חלק משמותיהם של האנשים, אבל את חלקם השני לא הכירה כלל.
למותר לציין, שכל 18 האנשים הללו ‘הודו באשמה’ שיוחסה להם, ואמרו שאכן הם עצרו כל פעם ואמרו פרק תהלים
לרפואתה של האשה.

**
כמה מוסר-השכל יש בסיפור המדהים הזה!!! הרי אדם חושב לעצמו ‘אם האשה הגיעה למצב כל-כך קשה, מה כבר
יעזור פרק-התהלים שאגיד עכשיו? וכי הפרק הזה ישַּ נֶׂ ה את מצבה’??? אבל הנה התברר, ועכשיו יש על כך עדות ברורה מן
השמים, שיש בכוחו של פרק תהלים אחד להקים גם חולה קשה ממיטתו, ולהבריאו לחלוטין.
אנשי הקהילה מציינים שלא כל 18 האנשים שהוזמנו לסעודה – על פי ה’הוראה’ השמימית המופלאה, היו תלמידי
חכמים; חלקם היו מה שנקרא ‘יהודים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.