הכלכלן הראשי בסקירה שבועית

המיקוד השבועי מסכם את שנת 2018 בה המשיכה כלכלת ישראל לצמוח, בקצב שנתי נמוך מעט מזו שנרשמה בשנת 2017 אך קרב לפוטנציאל. במהלך 2018 חלה התמתנות נוספת בקצב הצמיחה.
הצמיחה המהירה בישראל בשנים האחרונות נשענה במידה רבה על גידול בצריכה הפרטית, ומשזו נחלשה החל מהרבעון השני של השנה (בדגש על רכישות כלי רכב) פחת גם קצב הצמיחה.
שוק העבודה נמצא קרוב לתעסוקה מלאה, אך בחודשים האחרונים מסתמנת חולשה ביצירת משרות חדשות. החולשה בולטת בגידול בתעסוקה במגזר העסקי. בשנת 2018 נמשכה עליית השכר.
המשך הירידה בשיעור האבטלה והעלייה בשכר תרמו להצטמצמות אי השוויון והעוני בישראל.
בשוק ההון רשמו מדדי המניות ירידות בסיכום שנתי. שלושת הרבעונים הראשונים של השנה דווקא הסתיימו בטון חיובי בשווקים, אולם סוף השנה הביא עמו ירידות חדות בבורסות העולם, שלא פסחו גם על הבורסה המקומית.
גם בעולם מסתמן כי 2018 הייתה שנת השיא. התחזיות לצמיחה העולמית עודכנו כלפי מטה תוך הדגשת הסיכונים הגוברים.
• מהאומדן המוקדם של הלמ”ס לנתוני החשבונות הלאומיים לשנת 2018 עולה כי שיעור צמיחת התוצר עמד בשנת 2018 על 3.2 אחוזים.
• בתוך כך, נמשכה בשנת 2018 ההתאוששות בצמיחת יצוא הסחורות והשירותים, המשך לעלייה שנרשמה בשנים 2017-2016, בהובלת יצוא השירותים.
• כמו כן, בשנת 2018 נרשם שיפור בצמיחת הביקושים המקומיים כאשר הצריכה הפרטית, הצריכה הציבורית וההשקעה הוסיפו להתרחב.
• על אף שהגידול בצמיחה בישראל הוא המהיר ביותר מבין מדינות ה- OECD, התוצר לנפש בישראל גדל בשנת 2018 ב- 1.2 נמוך מהצמיחה הממוצעת לנפש במדינות ה- OECD.
• במקביל, הלמ”ס פרסמה את האומדן השני לנתוני החשבונות הלאומיים לרבעון השלישי, ממנו עולה כי קצב הצמיחה ברבעון השלישי עמד על 2.1 אחוזים, האצה ביחס לקצב הצמיחה שנרשם ברבעון השני, אך נמוך מהאומדן המוקדם. יחד עם זאת, הצמיחה שנרשמה ברבעון השני הייתה נמוכה יחסית.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.