דלק תמלוגים הכנסות בכ- 60 מיליון ש״ח ל2018

החברה החליטה על חלוקת דיבידנד בגובה כ-13 מיליון ש״ח

דלק תמלוגים, מפרסמת את דוחותיה הכספיים לשנת 2018.
החברה שהחלה את פעילותה רק ביום 7 ליוני 2018 סיימה את התקופה ברווח נקי של כ- 6.2 מיליון דולר, המשקף שיעור רווחיות של כ- 38%. בהתאם לתוצאות החזקות, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בגובה של כ- 3.6 מיליון דולר (כ- 13 מיליון ש״ח), שיחולק באפריל הקרוב.
בחישוב שנתי, מדובר בתשואה של למעלה מ- 10%.

דלק תמלוגים, החלה פעילותה ביוני האחרון עם השלמת הרכישה לזכויות התמלוגים מדלק אנרגיה, והיא מחזיקה בזכות לתמלוגי על ממאגר תמר בשיעור של כ- 1.5% מסך כל הכנסות מאגר תמר.
כיוון שאינה חברת גז ונפט תפעולית, החברה אינה נושאת בהוצאות כלשהן הקשורות לחיפוש, פיתוח והפקה של נכסי הנפט והגז, אך נהנית מהעלייה בהכנסות הקשורות לביקושים הגבוהים של הגז ממאגר תמר. החברה הודיעה זה מכבר על כוונתה לרכוש תמלוגים מנכסי נפט וגז נוספים בישראל ובעולם.
ביוני האחרון החברה השלימה גיוס של כ- 130 מיליון שקל תמורת 60% מהון מניותיה וגייסה אגרות חוב בסך של כ- 425 מיליון ₪.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.