הכנסות המדינה לחודש מרץ

• תחזית הכנסות המדינה בתקציב המקורי – בתקציב לשנת 2019 תוכננו הכנסות שנתיות בסך 356.7 מיליארד ₪ לפי הפירוט הבא: הכנסות ממסים ואגרות בסך 323.1 מיליארד ₪, והכנסות אחרות בסך 33.6 מיליארד ₪.
• הכנסות מרץ 2019 – סך הכנסות הממשלה הסתכמו בחודש מרץ ב-35.0 מיליארד ₪.
• סך ההכנסות מתחילת שנת 2019 – סך הכנסות הממשלה בחודשים ינואר – מרץ הסתכמו ב-89.4 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 3.3% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד.
• סך גביית המסים בחודש מרץ הסתכמה ב-28.8 מיליארד ₪.
– הכנסות ממסים ישירים בסך 14.0 מיליארד ₪.
– הכנסות ממסים עקיפים בסך 14.2 מיליארד ₪. בחודש זה התקבלו תקבולים חריגים בסדר גודל של 2.0 מיליארד ₪ מהקדמת ייבוא רכבים, עקב כניסת הנוסחה החדשה של המיסוי הירוק בחודש אפריל 2019.
– הכנסות מאגרות בסך 0.5 מיליארד ₪.
• ההכנסות האחרות בחודש מרץ הסתכמו ב-6.1 מיליארד ₪.
• סך גביית המסים מתחילת שנת 2019 הסתכמה ב-82.6 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 2.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
– הכנסות ממסים ישירים בסך 42.9 מיליארד ₪, קיטון נומינלי של 1.2%- לעומת ינואר – מרץ אשתקד. יש לציין כי בחודשים ינואר – מרץ 2019 הסתכמו ההחזרים במסים ישירים ב-6.2 מיליארד ₪, זאת לעומת 4.2 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
– הכנסות ממיסם עקיפים בסך 38.0 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 6.6% לעומת ינואר – מרץ אשתקד.
– הכנסות מאגרות בסך 1.8 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 0.2% לעומת מרץ אשתקד.
• ההכנסות האחרות מתחילת שנת 2019 הסתכמו ב-6.9 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 18.5% לעומת ינואר – מרץ אשתקד. יש לציין כי בחודש מרץ בשנה זו עלה באופן ניכר (2.3 מיליארד ₪) המלווה מהמוסד לביטוח לאומי לעומת מרץ אשתקד, כאשר ב-2018 חלק מהמלווה נדחה לתחילת אפריל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.