הליך בחירת רבנים ראשיים והסכמי ישראל עם מדינות אחרות יחשפו לציבור

בעקבות דרישת היחידה הממשלתית לחופש המידע: משרדי הממשלה יחשפו מידע לציבור באופן אקטיבי במסגרת תכנית להפצת מידע יזום. בין היתר: פרוטוקולים של ישיבות מועצת הגז הטבעי, הסכמים של מדינת ישראל עם מדינות אחרות ושיקוף של הליך בחירת רבנים לבתי הדין הרבניים

משרדי הממשלה יפרסמו מידע יזום מבלי שיידרשו לכך במסגרת בקשות חופש המידע, זאת בעקבות דרישה שהועברה אליהם על ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים. במסגרת הדרישה, משרדי הממשלה השונים התבקשו להגיש ליחידה תכנית להפצת מידע באופן יזום. זאת, במטרה לאתר נושאים בעלי עניין ציבורי ולהוביל לכך שמידע על הנושאים הללו יפורסם באופן תדיר. בשלב זה מדובר על משרדים בהיקף שנתי בינוני וקטן של בקשות למידע.

בהתאם לכך, חלק ממשרדי הממשלה כבר העבירו את התכנית לפרסומים יזומים, לדוגמא:

משרד האנרגיה יפרסם באופן שוטף פרוטוקולים של מועצת הגז הטבעי. מועצת הגז, הממונה על ידי הממשלה על פי חוק משק הגז הטבעי, מייעצת לשר האנרגיה ולמנהל רשות הגז הטבעי, קובעת אמות מידה לשירות ומאשרת תעריפי הולכה וחלוקה של גז טבעי לצרכנים. על פי התכנית, הפרוטוקולים יתפרסמו באופן תדיר באתר המשרד. משרד החוץ יפרם באתר המשרד מאגר של הסכמים בין מדינת ישראל למדינות אחרות, הסכמים אשר התבקשו לא אחת במסגרת חוק חופש המידע ומעוררים עניין ציבורי רב. כמו כן, משרד התרבות והספורט יפרסם באופן שוטף את הפרוטוקולים של ישיבות המועצות הציבוריות הפעילות במסגרתו – המועצה הישראלית לתרבות ואמנות, המועצה לביקורת סרטים ועוד, רשות התחרות (רשות ההגבלים העסקיים לשעבר) תפרסם את יומן הממונה על התחרות, המשרד לשווין חברתי יפרסם דו”ח טיסות של עובדי המשרד, ובתי הדין הרבניים יפיצו דו”ח סטטיסטי אינטראקטיבי בנוגע לנושאים בתחום, לרבות שיקוף הליך בחירת רבנים ונושאים נוספים.

על מנת שמשרדי הממשלה יפרסמו מידע משמעותי, היחידה הגדירה מספר קריטריונים במסגרת הפרסומים היזומים:

• המידע ישרת את האינטרס הציבורי בקיום פיקוח ובקרה על הרשות

• התוכנית תתייחס למידע קונקרטי ותגדיר תהליך עבודה קונקרטי ולו”ז לפרסומו;

• התוכנית תשקף מחויבות ארוכת טווח וקבועה להעלאת המידע;

• התוכנית לא תתייחס למידע שיש חובה נפרדת לפרסמו מכוח הדין;

• התוכנית לא תתייחס לשגרת פרסום שכבר קיימת ברשות

שלומי בילבסקי, מ”מ ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע: “אסטרטגיה של פרסום מידע יזום משקפת גישה מתקדמת לערכי השקיפות. היא מאפשרת לרשות לפרסם מידע באופן מבוקר, אחיד ושיטתי, על פי נוהל ברור וידוע מראש, ובאופן המאפשר גישה לכלל הציבור ולא למבקש בלבד. הוכח, שאימוץ אסטרטגיה זו מפחית את מספר הבקשות המוגשות בנושא לגביו מתבצע הפרסום, משפר את תהליך העבודה הפנימי ברשות, הכרוך בהכנת המידע לפרסום, מפחית ביקורת בלתי עניינית על הרשות וממצב את הרשות כרשות שקופה ומתקדמת”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.