הליך הבוררות בין המדינה לבין חברת מפעלי ים המלח הסתיים יועברו למדינה – כ1.2 מיליארד ש”ח

הליך הבוררות בין המדינה לבין מפעלי ים המלח אשר החל ב-2011, עסק בתמלוגים שעל החברה לשלם למדינה מאז שנת 2000 בגין שימושה במינרלים שהפיקה בים המלח ובאתרים אחרים, שהינם משאבי טבע של המדינה. במספר פסקי דין אשר התקבלו בשנים האחרונות קיבלו הבוררים את עיקר טענות המדינה. כתוצאה מהחלטות הבוררים לאורך התקופה שילמה החברה למדינה סכום מצטבר של למעלה מ-1.12 מיליארד ₪, ובימים האחרונים סוכם כי תשלם 70 מיליון ₪ נוספים, אשר יביאו את מחלוקות העבר בין הצדדים לכדי סיום.

החלטות עיקריות שהתקבלו במהלך השנים:
1. על החברה לשלם תמלוגים על מוצרי המשך ולא רק בגין מוצרי היסוד.
2. התקבלה עמדת המדינה כי יש לראות את קונצרן כי”ל כגוף כלכלי אחד. משכך, מיקומם הגיאוגרפי של מפעלי חברות הקונצרן אינו מעלה ואינו מוריד לעניין חובת תשלום התמלוגים.

בנוסף, סוכם על אופן חישוב התמלוגים בעתיד וזאת לצורך פישוט משמעותי של החישובים ועל מנת למנוע מחלוקות חוזרות ונשנות. המנגנון שנקבע יאפשר לממשלה לבצע בקרה אודות התשלומים בצורה מיטבית, ויוודא כי המדינה תקבל את התמלוגים להם היא זכאית בהתאם לשטר הזיכיון.
בסעיף נוסף בפשרה, סוכם כי החברה תשלם למדינה החזר של הוצאות המדינה בגין הליך הבוררות, בסך 15 מיליון ₪.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.