הלכה יומית הרב בנימין חותה – האם מותר לאכול שום ובצל מגולים מעורבבים בלילה

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. בסימן טוב ובמזל טוב.

  מזעזע לחשוב ולתאר מה שקרה כאן, מצד אחד עומד האוכל נבלות וטריפות ביום הכיפורים וכו’ הזועק כי אלו העקרונות שלי ואיני זז מהם סנטימטר, ומנגד עומדים כל כך הרבה נציגים חרדים (לשעבר) וכל כך הרבה רבנים גדולי תורה גדולי המועצת, ואלו נכנעים כניעה אחר כניעה לשמד וזימה של ממש. גם אם יטענו כי זה היה רק מן השפה ולחוץ, עצם העובדה שזה המסר שהעבירו לציבור כי הגדולים מסכימים לפשרות של שמד בגיוס וכו’ הרסנו את כל אשר בנינו במשך כמאתיים שנות קיום החרדיות. העולם חזה במחזה מביש ממש מבחינתנו, איך שאנו החרדים האמורים להיות החזקים מול הפשרנים והליברלים, הפכו החילונים להיות העקביים מי שאינם זזים בסנטימטר מאמונתם ואילו אנו מוותרים על עקרונות יסוד. אסור לשכוח כי חזרנו והזכרנו שוב ושוב כי חוק הגיוס זה ציפור נפשנו וכי כאן אי אפשר לוותר ודוקא כאן ויתרנו כל כך הרבה אך ורק בשביל כבור והרבה כסף של הס”ם = הציונים.

  המכה היא כל כך קשה, מפני שעתה לא נוכל עוד לטעון כי אנו אנשי עקרונות ולא זזים מהם, למדנו וראינו איך שבריון אוכל שרצים מי שכלל לא מאמין בכלום מסוגל ויכול לא לזוז ממה שהוא תובע ומבקש ואילו אנו כל כך הרבה חרדים וכל כך הרבה גדולים לא היה לנו את הכח להתמודד עם מי שביקש דבר אחד להוכיח, כי החרדים של דורנו הם שקרנים גדולים מי שמתחזים כחרדים ומעשית אינם כאלו. מציאות היא, ברגע של אמת לא עמדנו במבחן נכשלנו בה כשלון טוטלי. והנציגים החרדים הם גרועים מכולם. הם דומים לצואה ומסריחם כצואה…

  היתה לנו הזדמנות פה להוכיח לעולם כולו כי אנו החרדים כשזה מגיע לעקרונות מוותרים על הכל כולל תפקידים טובים וחזקים, כולל הרבה כסף, ולא מוותרים בעניינים שזה בציפור נפשינו, ובמקום שנקדש שם שמים, חיללנו שם שמים ברבים בלי שום בושה, גילינו את פרצופנו הוכח כי נציגי החרדים הם לא יותר משחקנים נואפים וכי הם רחוקים מאוד מאוד מאוד מלהיות חרדים באמת.

  אין כל הסבר משכנע מדוע התנהגו כפי שהתנהגו, הטענה כי ביקשו להוכיח לחילונים כי לא החרדים מעכבים וכי הם מתפשרים, זו ההוכחה כי לא קולטים עם מה מתמודדים, כאשר מבקשים להוכיח לעולם כי אנו לא בעלי עקרונות מוכנים לוותר ולהתפשר בנושאים עקרוניים, כמו חילול שבת, מכירת חמץ בפסח, גיוס השמד והזימה, וכו’ וכו’ איבדנו את מהותנו מציאותנו איננו עוד כאלה כפי שאנו טוענים זה עשרות שנים.

  מי שכינס את מועצת גדולי התורה, כל מי שנתן יד לכך ואין זה משנה במי מדובר, עשה פשע, עשה רציחה בעם ישראל, לא קלט איזה נזק הוא עושה למציאות שלנו, וכי ניתן לדבר על פשרות בעניינים עקרוניים???? אם החילוני ליברמן היה מאמין כי אנו אנשי עקרונות כאלו שלא זזים סנטימטר הוא לא היה הולך על זה אלא מלכתחילה מחפש גימיק אחר, רק מפני שידע כי הוא ייצא כאן המנצח הגדול ויהיה לו עם מה לחגוג שהוא הפשיט ערום את כל החרדים המצביעם בעת ח”כ, הוא הלך עד הסוף והוכיח כי הוא צדק, חבריו החרדים הם מחופשים כחרדים ואינם חרדים באמת. הם שקרנים מסיונרים מזרע עמלק!!!

  שאלת השאלות עתה היא האם ניתן לתקן את מה שקלקלו, קשה מאוד לדעת, מפני שהנציגים הקיימים הם פשרנים בתחומים רבים כמו המזרחי. אנו זקוקים להרבה שנים לתקן את מה שקלקלנו כאן להחזיר לעצמנו את התדמית, פגענו בעצמנו הרסנו את מה שבנינו במשך של כמאתיים שנה, ועתה אין לנו אלא להתחיל מחדש להחדיר את האידיאה החרדית ללמד את הדור החדש כי חרדיות פירושו התבדלות, אין פשרות אין ויתורים, כאשר עוסקים עם מציאותנו החרדית, וכי בנושאים עקרוניים לא זזים אפילו סנטימטר, כמו שאותו בריון זעק לא מוותר על פסיק, ככה צריכים אנו לזעוק כי בכל מה שנוגע לציפור נפשנו איננו זזים בפסיק ורק כאשר יתחלף דור וישובו אולי להאמין לנו, נתקן את מה שקלקלנו.

  ובינתיים אין לנו אלא לחזור בתשובה שלמה, לבכות ולקרוע קריעה ממש על מות החרדיות, על שחיטתה לעין כל, ועל קבורתה קבורת חמור כאשר העולם כולו לועג לנו וזועק ניצחנו אותכם. מאה ושמונים שנה הם המתינו לרגע הזה, והשבוע הם הצליחו בעזרת החילוני ליברמן חבר של הס”ם, בשל טפשותם של מי שנכנעו לאותו בריון שמראש ביקש להפשיט אותנו מנכסינו והצליח.

  האידיאולגיה החרדית היא הנכס שלנו, שומרי תורה ומצוות יש הרבה. נזכיר לכם כשהחלה האידיאה החרדית הרבנים היו בעד המזרחי ונגד החרדים, ואילו הבעלי בתים היו בעד החרדים. וכאשר נשאלו היתכן, הלא הרבנים נגד, השיבו, כי עדיפים בעלי בתים ששומעים לרבנים מאשר רבנים ששומעים לבעלי בתים.
  שוב כי עדיפים בעלי בתים ששומעים לרבנים מאשר רבנים ששומעים לבעלי בתים.
  שוב כי עדיפים בעלי בתים ששומעים לרבנים מאשר רבנים ששומעים לבעלי בתים.

  זה מה שקרה לנו כאן, הרבנים-החלשים-נגד-החכים שמעו לבעלי בתים פשוטים, וכידוע שדעת בעלי בתים נגד דעת תורה רח”ל, והרבנים-החלשים נהגו כמזרחי ממש, חיללו שם שמים ברבים, שאפילו מיתה לא מכפרת להם, ועל כך דאבה ליבנו, כאן החורבן הגדול של החרדים, ועל אלו אני בוכיה היום.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב