המאבק נגד ארגון ‘הלל’ עולה מדרגה: העדה”ח קוראת להפגנת ענק בצפת

המאבק בעמותת הלל הולך וגובר בד”ץ העדה”ח בקריאה להשתתף בהפגנות נגד סניף הלל בעיר צפת * לאור קריאת הבד”ץ הפגנה גדולה תתקיים ביום שני הקרוב ער”ח אייר

בד”ץ העדה החרדית בקריאה להשתתף בהפגנות נגד סניף עמותת ‘הלל’ בצפת: “לתפוס אומנות אבותינו בידינו ולמחות כדת של תורה, להביע את כאבה של העיר הקודש הנתונה למשיסה”.

המאבק בעמותת הלל אשר פתחו סניף בעיר צפת הולך וגובר, כאשר הגאונים חברי בד”ץ העדה החרדית יצאו השבוע  בקריאה אל תושבי צפת החרדים לדבר ה’ להשתתף בהפגנות נגד עמותת ‘הלל’ ונגד השכרת המבנה לעמותה ע”י בעלי המקום.

יש לציין שזה כבר כמה חודשים שמידי יום ראשון ולאחרונה גם בימי שני מתאספים אברכים חשובים בשעות הערב למחות מול המבנה המושכר לעמותה ברחוב ארלזורוב (מול סופר משתלם) וכעת בד”ץ העדה החרדית יוצאים במכתב גיבוי לקיום ההפגנות וקריאה להשתתף בהן.

העסקנים הפועלים בנושא מוסרים כי קיומן של ההפגנות מביאות תועלת רבה וכבר הגיע לידיעת העסקנים מידע על התוצאות המבורכות, ולכן חשוב מאד להמשיך בקיום ההפגנות עד שבע”ה פעילות העמותה תחדל. לאור קריאת הבד”ץ מתוכננת הפגנה גדולה ביום שני הקרוב ער”ח כסלו מול סניף הלל.

וזה לשון מכתב הבד”ץ: “זעקתם כי רבה וחטאתם כבדה מאד. זעקת בני ישראל תושבי עיה”ק צפת”ו באה אלינו בדבר אגודה מפורסמת שקבעה יתד בעיר ומטרתם מוצהרת להיות לפוקה ולמכשול לבני ישראל להטותם ולהרחיקם מדרך התורה והמצוה וח”ו לכחש בעיקרי האמונה, ורבים נפלו ברשתם ה”י במשך השנים.

והנה בימים האחרונים הגיע ללשכת הבד”ץ רבנים ועסקנים הפועלים בדבר יחד עם משכיר המקום בכדי לדבר על ליבו ולנסות להגיע להסדר שלא ישכיר את המקום למקלקלים ומקולקלים הללו, אלא שכפי הנראה עדיין עומד במרדו, ואחב”י תושבי עיה”ק צפת”ו כואבים פתיחת המקום המקלקל ומקולקל, ונפשם בשאלתם כדת מה לעשות מול חילול הקודש ונעיצת חרב בתורה”ק ומצוותיה.

אשר על כן הננו בזה בקריאת קודש אל אחב”י דרי צפת”ו שבאם ימשיך להשכיר את המקום לאגודה הקלוקלת, והאגודה תמשיך את פעילותה בעיר, חייבים החרדים לדבר ה’ לתפוס אומנות אבותינו בידינו ולמחות כדת של תורה, להביע את כאבה של העיר הקודש הנתונה למשיסה בידי זדים מרעים ומצרים לתורה ולמצוות.

והשי”ת יהא בעזרנו ע”ד כבוד שמו וכמ”ש יתמו חטאים מן הארץ, ובעגלא דידן נזכה להרמת קרן התורה וישראל בביאת גוא”צ ומלאה הארץ דעה את ד’ כמים לים מכסים בב”א.

ובאנו החתום בפקודת הבד”ץ שליט”א. (מקום חותם הבד”ץ)

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.