המדינה דחתה את חוק הגיוס עד אחרי הבחירות

המדינה הגישה לבג”ץ בקשה נוספת לדחיית מועד קיום פסק הדין שהורה על פקיעתו של פרק ג’1 לחוק שירות ביטחון שכותרתו “שילוב בוגרי ישיבות ומוסדות חינוך חרדיים”, עד ליום 2.1.2020. זאת, נוכח התפזרות הכנסת ה-21 והבחירות לכנסת ה-22.

המדינה הגישה לבג”ץ בקשה נוספת לדחיית מועד קיום פסק הדין שהורה על פקיעתו של פרק ג’1 לחוק שירות ביטחון שכותרתו “שילוב בוגרי ישיבות ומוסדות חינוך חרדיים“, עד ליום 2.1.2020. זאת, נוכח התפזרות הכנסת ה-21 והבחירות לכנסת ה-22.

בבקשה נאמר, כי בנסיבות אלה של התפזרות הכנסת, בהתאם לבקשת ראש הממשלה ושר הביטחון, ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי מועד פקיעת פרק ג’1 לחוק שירות הביטחון נדחה פעם נוספת – עד ליום 2.1.20 – קרי, עד תום שלושה חודשים ממועד תחילת כהונתה הצפויה של הכנסת ה-22. עוד נאמר, כי תכלית הבקשה הנוכחית, בדומה לבקשה הקודמת, היא ליתן בידי הממשלה והכנסת פרק זמן נוסף לשם השלמת הליך החקיקה וזאת לאחר תחילת כהונתה של הכנסת ה-22, ובכלל זה ליתן לממשלה החדשה, שתוקם לאחר הבחירות הכלליות, זמן להידרש לסוגיה ולפעול מול הכנסת להשלמת החקיקה בסוגיה הרגישה שבנדון.

הבקשה הוגשה באמצעות מנהל מחלקת הבג”צים בפרקליטות המדינה, עו”ד ענר הלמן, ועורכות הדין נטע אורן והדס ערן.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.