המלחמה בעכברת התקצוב המתוכנן: כ-14 מיליון שקל

מתכוננים לקיץ וממזערים את סכנת העכברת: הממשלה אישרה היום (א’) את תוכנית המשרד להגנת הסביבה להוצאת הבקר מערוצי הנחלים באגן הכנרת והפחתת הסיכון למחלות זיהומיות בנחלי הצפון. בקיץ 2018, בעקבות התפרצות מחלת העכברת, 637 מטיילים הגיעו לבתי החולים בשל חשש להידבקות; 152 מקרי אשפוז התרחשו בשל העכברת; נחלים רבים נסגרו לטיול; ונגרמו נזקים כספיים כבדים לתיירות בצפון הארץ.

תוכנית הפעולה שהגיש השר להגנת הסביבה, ח”כ זאב אלקין, תבוצע באמצעות רשות הטבע והגנים ועיקרה הוא הקמת שקתות במעלה אגני הנחלים, וכתוצאה מכך – הסטת הזיהום הנובע מרעיית הבקר ומניעת הגעתו למקורות המים בצפון. התכנית תבוצע בשיתוף משרד הבריאות, משרד החקלאות, רשות המים ורשות ניקוז כנרת.

כל משרד יפעל בתחומו ובמשותף – כדי לצמצם זיהומים ומחלות, ובהם העכברת. התוצאות העיקריות הצפויות הן: מניעת התפרצות מחלות כתוצאה מרחצה במקורות המים, מניעת זיהום סביבתי בנחלים והבטחת פעילות רציפה של אתרי הטבע והתיירות בצפון.

התכנית תבוצע מתקציבי המשרדים והגופים: רשות הטבע והגנים: 6 מיליון שקל; המשרד להגנת הסביבה: 3 מיליון שקל; משרד הבריאות: עד 1 מיליון שקל; משרד החקלאות: 750 אלף שקל. הממשלה תפנה לקרן לשטחים פתוחים ברשות מקרקעי ישראל בבקשה להקצאת 3 מיליון שקל להשלמת ביצוע התכנית. סך התכנית עומד על 13.75 מיליון שקל.

לצורך הפחתת הסיכון לזיהומים סביבתיים, כל משרד יפעל – בהתאם לסמכויותיו – להוציא לפועל בתוך שנתיים את התכנית משנת 2012 להרחקת הבקר שיזם המשרד להגנת הסביבה, כך שהמתקנים להשקיית הבקר יוצבו בסמוך לקווי אספקת המים הקיימים באזור.

במסגרת החלטת הממשלה יוקם צוות בין-משרדי לתיאום של כלל היבטי הזיהום בנחלי הצפון שיכלול את נציגי המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד החקלאות, נציגי הרשוית המקומיות הרלוונטיות, רשות ניקוז כנרת, רשות הטבע והגנים ורשות המים.

כמו-כן, יורחב דיגום הנחלים ומקורות המים בצפון; ינוטרו מחלות בחיות בר; יחוסנו עדרים החשודים כנגועים בעכברת על ידי השירותים הווטרינריים וכן יבוצע חיסון עדרים באופן מונע.

הרחבה ורקע:

בשנים האחרונות, עקב בצורות חוזרות ונשנות וכתוצאה משינויי האקלים, התמעטו הזרימות בנחלי האיתן בארץ. כתוצאה מכך, המערכות הטבעיות באזור הצפון, ובייחוד באגן ההיקוות של הכנרת, חשופות ופגיעות יותר לרבות לחשיפה לזיהומים שונים – בריאותיים וסביבתיים.

בחודשי הקיץ האחרונים, עשרות רבות של אנשים שטיילו בנחלי הצפון חלו בעכברת (Leptospirosis). עכברת היא מחלה זיהומית זואונוטית (עוברת מבעלי חיים לאדם), הנגרמת על-ידי חיידק, ובהיעדר טיפול היא עשויה לגרום לתסמינים קשים כמו דימום מהריאות, דלקת קרום המוח, סיבוכים נוספים עד כדי מוות.

הסיבות העיקריות להתפרצות הן:

• מיעוט הזרימה בנחלים (מים כמעט עומדים בחלקים רבים)
• טמפרטורה גבוהה האופיינית לחודשי הקיץ
• בקר וחיות בר צורכות מי נחל ושוהות במים עצמם תוך הפרשת צואה ושתן.

מבדיקה ראשונית התברר שהחולים טבלו במי הנחלים משושים, יהודייה, זוויתן, ג’ילבון, זאכי, שפך דליות (מג’רסה) ופארק הירדן. נחלים אלו נסגרו באופן מיידי בהוראת משרד הבריאות. בנוסף, חלה ירידה דרסטית במספר המבקרים באתרי התיירות בצפון כתוצאה מסגירת אתרי המים והחשש להידבקות במחלה.

מקרה זה, ואירועים נוספים הנובעים בין השאר משינויי אקלים, עלולים להתרחש שוב בתרחישים שונים ללא התערבות מהירה והחלטית. הפעילות המוצעת בהחלטה זו תביא לשיפור המצב הטבעי במקורות המים הצפוניים של ישראל, לעלייה בעמידות המערכות האקולוגיות, וכתוצאה מכך גם להפחתת הסיכון לבריאות הציבור. בנוסף, היא תימנע פגיעה אפשרית בענף התיירות.

יצוין, כי כבר בשנת 2012 הכין המשרד להגנת הסביבה תכנית להרחקת בקר ממקורות מים, במטרה להפחית זיהומים סביבתיים הנגרמים כתוצאה מהעשרת נוטריינטים (חנקן וזרחן) בנחל, אך התוכנית לא אומצה על-ידי המשרדים הרלוונטיים ולא יושמה. במסגרת החלטת הממשלה שעברה היום, תקודם התכנית האמורה – לאחר עדכונה והתאמתה למצב כיום.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.