המקובל מבני ברק: “גם אלו שעברו את הקורונה עדיין צריכים ישועות”

בשאיפה לשמור על הערים החרדיות ירוקות ולמנוע התפרצויות של נגיף הקורונה קורא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליט”א לשמור על הנחיות משרד הבריאות דווקא בימים אלו.
 

בשאיפה לשמור על הערים החרדיות ירוקות ולמנוע התפרצויות של נגיף הקורונה קורא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליט”א לשמור על הנחיות משרד הבריאות דווקא בימים אלו.
בשיעור שנשא בפני מספר מצומצם של תלמידים, פנה הגר”ש גלאי ואמר כי “מצוות ‘ונשמרתם מאוד לנפשותיכם’ לא פסקה”. אנחנו נמצאים בתקופה קשה לכלל ישראל כבר הרבה זמן. אנחנו צריכים לזכור שעלינו להתפלל על כל החולים, זו חובה שמוטלת על כל אחד ואחד. אנחנו צריכים לזכור שהרבה יהודים עדיין נמצאים בצרה ואנחנו מתפללים עליהם שבס”ד יבריאו כולם”. הגר”ש גלאי פסק כי “יש חובה גדולה על אלו שיש להם חלילה תסמינים, שהם צריכים להיבדק כדי שלא להדביק אחרים בעז”ה”.
הגר”ש גלאי אף הוסיף ואמר כי יש להקפיד לשמור על הנחיות משרד הבריאות: “בזכות התפילות והזהירות, אנחנו זוכים ברוך השם שהמחלה פחתה מאוד, אבל עדיין אנחנו צריכים לשמור על הכללים של משרד הבריאות, כדי שבעז”ה נוכל לפתוח את כל המוסדות ובתי הכנסת ללא פחד וללא הפרעות, שנוכל כולנו לעשות את רצון השם יתברך ולהתפלל בבית הכנסת, לשמור על קדושת בית הכנסת ועל קדושת הפה. הקב”ה ישמור עלינו שנמשיך לשמור על הכללים, ונמשיך בעזר השם להתפלל שהמחלה תחלוף מאיתנו, ונוכל ללמוד תורה – הילדים ואנחנו – גם בבית הכנסת, והקב”ה ישמור עלינו מכל רע”.
הגר”ש שב וביקש מתלמידיו להעתיר על כלל ישראל, הנמצאים בצרה. “עדיין יש חולים ועדיין יש חולים שנמצאים בצרה, וגם אלו שעברו את הקורונה עדיין צריכים ישועות. אנחנו צריכים להתפלל להקב”ה שהמחלה תלך מאיתנו ונשמור על כל הכללים”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.