המשנה ליועמ”ש אוסר על עוזרי ויועצי הרבנים הראשיים והשר לשירותי דת לשמש כנאמנים בהקדשות תיבת דואר נכנס x

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו”ד ארז קמיניץ פרסם אמש הנחיה האוסרת על עוזרי ויועצי הרבנים הראשיים והשר לשירותי דת לשמש כנאמנים בהקדשות, וזאת על רקע פרשת ההקדשות שעלתה לאחרונה לכותרות.

בחוות דעת של סגן היועץ המשפטי לשיפוט הרבני בהנהלת בתי הדין הרבניים עו”ד מיכאל אביטל שהוגשה למשרד המשפטים נקבע כי יש קושי בכהונה של בעלי תפקידים בבתי הדין הרבניים, ובתוכם עוזרים בלשכות שרים ובלשכות הרבנים הראשיים לשמש כנאמנים בהקדשות בשל חשש לניגוד עניינים.

“לטעמנו”, כותב המשנה ליועמ”ש קמיניץ במכתב שהופץ הבוקר, “החשש נובע בעיקר מההשפעה שעשויה להיות לכך על בית הדין להקדשות הדן בעניינו של אותו הקדש, כמו גם מהאפשרות שבעל התפקיד עצמו יידרש לטפל בנושאים הנוגעים להקדשות כחלק ממילוי תפקידו”.

עוד כותב המשנה ליועמ”ש קמיניץ ומפרט: “הקושי המרכזי נעוץ בהשפעה שעשויה להיות לכהונה על בית הדין להקדשות. בית הדין נדרש פעמים רבות לבקר את פעולתו של הנאמן בהקדש, והוא מוסמך גם להעבירו מתפקידו במקרים שבהם הנאמן לא ממלא את תפקידו נאמנה. במצבים שבהם הנאמן הוא בעל תפקיד בבתי הדין הרבניים או בלשכת השר או הרב הראשי, הדבר עלול לפגוע באי התלות של בית הדין להקדשות, ולא מן הנמנע שדייני ההקדשות יטו להיזהר בקבלת החלטות בנוגע לאותו הקדש, ובפרט בהחלטות הנוגעות באופן אישי לאותו נאמן, בשל החשש שהחלטה כאמור תשפיע על מצבם האישי ועל יחסם על לשכת השר או עם הרב הראשי. דיין הקדשות עלול להימנע מקבלת החלטות שמעוררות אצלו אי נוחות אישית, ואולי אף יחשוש שהחלטה מסוימת עלולה לפגוע בקידומו או לפגוע בו בדרך אחרת”.

“אם מדובר בעוזר לשכות השר או הרב הראשי”, כותב קמיניץ, “יישנה אפשרות שהוא יידרש לעסוק בעניינים הנוגעים להקדשות במסגרת תפקידו. הדבר עלול לעורר מראית עין של ניגוד עניינים, ובמקרים מסוימים אף עלול להעמיד את בעל התפקיד הבכיר בניגוד עניינים ממשי”.

בחודשים האחרונים החל בית הדין להקדשות בסיוע יחידת הפיקוח על ההקדשות להסדיר את השמירה והפיקוח על ההקדשות הדתיים במדינת ישראל, נכסים שהוקדשו למטרות ציבוריות וששוויים נאמד במיליארדי שקלים, לאחר שנים של הזנחה. כחלק ממהלך זה ביצע בית הדין להקדשות שורת מהלכים במסגרתם הושעו נאמני הקדשות שפעלו בניגוד לדין והביאו לפגיעה בנכסי ההקדשות, ותחתם מונו מנהלים מיוחדים שהתבקשו לבחון את פעילות הנאמנים ולהציל את הנכסים. בית הדין מייחס חשיבות רבה לכך שנאמני הקדשות שיתמנו על ידו ישמרו על נכסי ההקדשות ועל קיום המטרות הציבוריות ללא ניגוד עניינים ושיקולים זרים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.