המשרד להגנת הסביבה אסר על חברת כימוטל ממפרץ חיפה את העיסוק בגזים רעילים ודליקים

בעקבות אירוע חומרים מסוכנים אשר נגרם כתוצאה מהתנהלות רשלנית של חברת כימוטל באתר החברה במפרץ חיפה, אשר הוביל לפיצוץ גפ”מ ושריפת שתי מכליות גז תוך יצירת סיכון סביבתי בלתי סביר, ולאחר שהמשרד תחקר את פרטי האירוע, זומנו מנהלי החברה לשימוע במחוז חיפה.

בתום השימוע, ולאור הטיעונים שהושמעו במהלכו, החליט המשרד להגנת הסביבה לאסור על החברה את העיסוק בגזים רעילים, לרבות השימוש באמוניה, וכן לאסור את העיסוק בגזים דליקים, לרבות גפ”מ (גז בישול).

המשרד להגנת הסביבה מציין, כי התנהלות חברת כימוטל באירוע מצביעה על כך שהחברה אינה ערוכה לטפל כראוי בחומרים מסוכנים באתר חברת כימוטל, שכן במקום לא מותקנים גלאים לזיהוי דליפת גזים, אין נוכחות של צוותי חירום וכן אין אמצעי מיגון נדרשים. לאור האירוע, החליט המשרד להגנת הסביבה שלא לאשר שהות של מכליות מסוג זה באתר.

בנוסף עלה, כי החברה אינה ערוכה לטפל באירועי חומרים מסוכנים ולפיכך נאסר עליה גם להוביל חומרים מסוכנים רעילים ודליקים וכן נאסרה חניית מכליות המובילות גזים רעילים ודליקים אלא באתרים מורשים לחנייה שכזו. זאת, עד להשלמת כל הדרישות המפורטות בהיתר הרעלים באופן שיניח את דעתו של המשרד להגנת הסביבה.

מתחקור האירוע, אשר נעשה בין היתר בשיתוף עם רשות הכבאות, פקע”ר ואיגוד ערים לאיכות הסביבה חיפה, עולה כי בעקבות דליפת גז דליק ממכלית, אירע פיצוץ באתר החברה אשר הוביל לשריפת שתי מכליות. אירוע זה התרחש בסמוך לתחנת תדלוק בסולר ולמחסן אשר הכיל חומרים מסוכנים.

בנוסף, ב-22 במאי 2019 התרחשה דליפת גופרית מותכת מתחתית מכלית של החברה, באתר תחנת הכוח אורות רבין. בתחקיר ציינה החברה, כי האירוע נגרם כתוצאה מסדק שנוצר בתחתית המכלית, אולם סיבת היווצרותו אינה ידועה לה.

שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה: “רצף האירועים מצביע על כשלים חמורים בהתנהלות החברה במסגרת עיסוקה עם חומרים מסוכנים והתמודדות עם אירועי חומרים מסוכנים. האירועים מעלים חשד לכך שהתנהלות החברה לקויה, וכי היא אינה מקיימת מערך תפעול מתאים, אינה מחזיקה בצוות חירום שהוכשר וזמין בחברה, ואינה מקיימת בקרה ותחזוקה נאותים. עצם העובדה שעד היום מנהלי החברה אינם יודעים את הסיבות להתרחשות אירועי חומרים מסוכנים מצביעה אף היא על כשל ועל חשש להישנות המקרים, על כן, המשרד אסר את השימוש בגזים רעילים ודליקים עד לעמידה בכל דרישות המשרד במסגרת היתר הרעלים”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.