המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי בסך 2,108,870 שקל על מפעל מכון תערובת לבעלי חיים במפרץ חיפה

המשרד להגנת הסביבה הטיל על מפעל “עמיר דגן מכון תערובת”, עיצום כספי בסך 2,108,870 שקל, בגין הפרות שונות שהובילו לתוספת פליטות של מזהמי אוויר.

המפעל, הממוקם בקריית חיים במפרץ חיפה, מייצר תערובות מזון לבעלי-חיים. במסגרת בדיקות פתע וסיורים שערך מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה התגלו הפרות שונות, אשר יש בהן כדי לגרום לתוספת פליטות של מזהמי אוויר וחלקיקים נשימים המסוכנים לבריאות הציבור, ולמטרדי ריח. לאור זאת, החל המשרד להגנת הסביבה בהליך אכיפה שבסיומו הוטל העיצום הכספי.

מניעת זיהום אוויר בכלל ובמפרץ חיפה בפרט עומדת בראש סדר העדיפויות של המשרד, ומפעל עמיר דגן, שהוא בעל פוטנציאל להשפעה ניכרת על הסביבה, נדרש למלא בקפדנות אחר הוראות היתר הפליטה.

בבדיקות הפתע והסיורים נמצא כי לא בוצעה סגירת תאי האחסון, וכן לא הותקנו אמצעי איסוף וניתוב של הפליטות ממערך האחסון בבורות קבלה, כנדרש על-ידי המשרד. בנוסף, נמצאה הפרה מתמשכת בהתאמת הארובות לנוהל הדיגום של המשרד, אשר פגעה ביכולת לבצע דיגום בהתאם להיתר הפליטה ולערוך פיקוח יעיל על פליטות המזהמים.

יצוין, כי הסכום המקורי של העיצום הכספי היה 2.7 מיליון שקל והוא הופחת לכ-2.1 מיליון שקל בהתאם להוראות חוק אוויר נקי (תקנות הפחתה).

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.