המתנות שקיבל השר ליצמן למשרדו החדש

“בכך נוכל להאיץ את פתרונות הדיור בישראל”

הממשלה אישרה הבוקר (ראשון) את הרחבת סמכויות משרד הבינוי והשיכון.

בהחלטה זו, ממשלת ישראל מבקשת להעניק סמכויות וכלים לשר הבינוי והשיכון על מנת לייעל את סדרי העבודה בניהול שוק הדיור בישראל

להלן עיקרי ההחלטה:

רשות מקרקעי ישראל תעבור ממשרד האוצר למשרד הבינוי והשיכון ושר הבינוי והשיכון יכהן כיו”ר מועצת רשות מקרקעי ישראל ויקבל תחתיו סמכויות שהוקנו לו בהתאם לחוק רשות מקרקעי ישראל.

בין תפקידיה המוגדרים, רשות מקרקעי ישראל אמונה על הקצאת קרקעות למטרות מגורים, למטרות ציבוריות, דיור בהישג יד, דיור ציבורי, תעסוקה ושטחים ציבוריים פתוחים, דרכים, כבישים וכן למטרות אחרות במקומות ובהיקפים הנדרשים על פי צורכי המשק, החברה והסביבה, לרבות צרכים עתידיים; רכישת קרקעות וסיוע למדינה בהפקעת קרקעות לפי כל דין; שמירת זכויותיהם של הבעלים במקרקעי ישראל; קידום הרישום של הזכויות במקרקעי ישראל בפנקסי המקרקעין; מתן שירותים לבעלי זכויות במקרקעי ישראל ועוד.

העברת מטה הדיור למשרד הבינוי והשיכון

מעבר תחום הפעולה של מקרקעין, בינוי ודיור ממשרד האוצר למשרד הבינוי והשיכון, גוזר אחריות רבה על המשרד הבינוי והשיכון, לפיה יידרש לתאם את פעולת גורמי הנדל”ן, המקרקעין, הבינוי והדיור מטעמו של שר הבינוי והשיכון.

לכן מטה הדיור ותחומי פעילותו, למעט בנושאי תכנון, יועברו למשרד הבינוי והשיכון. לצורך מימוש מדיניות שר הבינוי והשיכון והממשלה בנושא מקרקעין, בנייה ודיור, הוחלט להעביר למשרד הבינוי והשיכון את 12 עובדי מטה הדיור לרבות הנלוות, התקציבים והאמצעים הנדרשים לפעילותם.

העברת חברת דירה להשכיר למשרד הבינוי והשיכון

חברת דירה להשכיר, החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע”מ- תעבור לסמכות שר הבינוי והשיכון, אשר יהיה אחראי על שטח הפעילות של חברת דירה להשכיר.

השר ליצמן: “אני מברך על ההחלטה להעביר את רשות מקרקעי ישראל, מטה הדיור, ודירה להשכיר, לאחריות משרד הבינוי והשיכון. בכך נוכל להאיץ את פתרונות הדיור בישראל, תוך ריכוז ותיאום כל גורמי הנדל”ן, באיתור ופיתוח שטחים לבנייה למגורים, לתעשייה ולחקלאות, בצורה מקצועית ונכונה. העברת מטה הדיור כחלק ממשרד הבינוי והשיכון תעניק את הכלים הנכונים הדרושים למימוש מדיניות אחידה ונכונה בנושא מקרקעין, בנייה ודיור”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.