“הנלחמים בשחיטה היהודית בעולם ובישראל ריקים ופוחזים”

כשמונה מאות עמלי תורה, רבנים, דיינים, ראשי כוללים, מגידי שיעור, שוחטים ומנקרים השתתפו בשיעור מקיף ותמציתי בליווי מוחשי בהלכות כשרות הבשר שנמסר ע”י גאב”ד בד”ץ ‘יורה דעה’ בחסות עיריית בני ברק ובפיקוח וטרינרי

 

 

“בשם כל הלומדים אנו מבקשים להשמיע את דבר ה’ זו הלכה ואנו מוחים בכל תוקף נגד הלוחמים נגד השחיטה היהודית הכשרה המסורה לנו מדור דור. לצערנו הגדול המלחמה נגד השחיטה אינה נחלת שאינם בני ברית הרחוקים, אלא יש כאלה גם בארץ רח”ל ע”י יהודים ריקים ופוחזים אותם אנו רואים גם בהפגנות נגדנו. עם ישראל מסר נפשו בכל הדורות על השחיטה הכשרה שהיא ההומנית והטובה ביותר, כפי שפרסם והוכיח ד”ר י.מ. לוינגר שליט”א חבר ‘ועידת רבני אירופה’ בספרו השחיטה וצער בעלי חיים. והמה הטיפשים המתאכזרים בהריגת בע”ח באמצעות חשמל ופטישים, לא ילמדו את תורתנו מהו צער בעלי חיים; ברוך אלוקינו שהבדלנו מן התועים. המה יאבדו ועם ה’ ימשיך לחיות עפ”י תורתנו הקדושה בעוז ללא כל פשרות”, כך בהתרגשות רבה פתח גאב”ד בד”ץ ‘יורה דעה’ הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליט”א את שיעורו בהלכות שחיטה טרפות וניקור במוצש”ק באולם ‘משואות’ בבני ברק.

כשמונה מאות עמלי תורה, רבנים, דיינים, ראשי כוללים, מגידי שיעור, שוחטים ומנקרים השתתפו במוצ”ש בשיעור מקיף ותמציתי בליווי מוחשי בהלכות כשרות הבשר הנלמדים בימים אלה ע”י לומדי הדף היומי במסכת חולין שנמסר ע”י הגר”ש מחפוד שליט”א בחסות עיריית בני ברק ובפיקוח וטרינרי.

דברי ההקדמה נאמרו ע”י הרה”ג דוד טהרני שליט”א בעמח”ס ‘דברי דוד’ ומו”צ בד”ץ יורה דעה בביתר עילית, אשר הדגיש את חובת לימוד המעשה, תוך כדי לימוד הדף היומי; ‘בימים אלו שאנחנו לומדים בדף היומי את הסוגיות שנוגעות לטרפות וניקור, אין לך עיתוי מדויק יותר מאשר להציג לפני המוני עמך בית ישראל השוקדים על תלמודם, את כל חלקי הבהמה דיני הניקור עם המסורת הנוהגת כיום בכל תפוצות ישראל בכלל, ובבד”ץ יורה דעה בפרט’.

את השיעור פתח הגאון הדיין רבי בניהו מחפוד שליט”א, העומד כיום בראש מערכת שחיטת בד”ץ יורה דעה בארץ ובחו”ל, כיד ימינו של אביו הגאב”ד שליט”א.

הגר”ב מחפוד שליט”א, הביא בפני הלומדים את עיקרי הכללים של השחיטה בדיקת סכינים, טרפות, חלבים, וכו’, הוא הדגיש את חובתם של השוב”ים  מלבד ההתמחות ההלכתית, לרכוש ניסיון מעשי, בשטח, בפועל, כי אינו דומה “תא-שמע” ל”תא-חזי”, ורק ניסיון מעשי מאפשר להם לפקוח עיניים ולגלות גם דברים שלכאורה נראים נלווים לענייני הכשרות. ‘לדוגמא – הזכיר הגר”ב מחפוד שליט”א – שבבתי מטבחיים בחו”ל, מנהגם של הפועלים שמולחים את הבשר, לצאת להפסקה בשעה קבועה מידי יום. ובמידה והמשגיח שמופקד על המליחה לא שם לב שהפועלים יוצאים להפסקה מבלי שמלחו את החתיכה מכל צדדיה, הרי שיש כאן מכשול של כשרות גם אם ימשיכו למלוח את אותה חתיכה כשיחזרו מההפסקה’.

לאחר מכן במהלך כשעתיים הקיף הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליט”א באופן קל ברור ותמציתי, בליווי מצגת בשידור חי את חלקי הבהמה ואיבריה, ואת החלבים, והקרומים שאסורים משום חלב, ומסלול גידי הנשה לכל אורך הרגל. החתיכות שהונחו אחת אחרי השנייה על השולחן נחתכו ע”י תלמידיו באומנות רבה, והוצגו לציבור באופן חזותי אשר הקל על השומעים להבין את שיעורו. הגאב”ד שליט”א הפתיע את הציבור והציג לפניהם בן פקועה ונגיעות על קצה המזלג בהלכותיה הנדירות.

הגר”ש מחפוד שליט”א ביקש בשם כל הלומדים להודות לעיריית ב”ב ולעומד בראשה הרב אברהם רובינשטיין, לסגן רה”ע הרב אליהו דדון, ולחבר העיריה ומחזיק תיק התרבות הרב יעקב זכריהו, שסייעו רבות כדי לקיים את השיעור בהיקף כזה גדול לטובת לומדי הדף היומי.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.