הנפקה ראשונה מסוגה של חברת החשמל – סדרת נייר ערך מסחרי חדשה-ביקושים של מעל 800 מיליון ש״ח

חברת החשמל השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת סדרת חשמל נע”מ 0620 (פירעון בתשלום אחד ב-06/2020, שקלית ללא הצמדה) וגייסה כ- 220 מיליון ש״ח בריבית משתנה המחושבת כממוצע משוקלל על שיעורי ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח שנתי שנקבע על 0.2% .

מדובר בהנפקת הנע”מ הראשונה שביצעה חברת החשמל על מנת לגוון את מקורותיה הפיננסיים ובמטרה להרחיב את תמהיל ההלוואות של החברה.

סדרת חשמל נע”מ 0620 דורגה A-1+/il ע”י סוכנות הדירוג מעלות S&P ו-P-1.il ע”י סוכנות הדירוג מידרוג. בהנפקת הנע”מ השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של מעל 800 מיליון ש”ח.

הנפקת סדרת חשמל נע”מ 0620 בוצעה בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה בחודש אפריל 2018.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.