הנקמה האמיתית על מות ההרוגים על קידוש ד’ (וידאו)

דברי קודש מפי מרן הרב מרדכי אליהו זצ”ל בהקדמה לשיעור שנערך ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בשנת תש”ס.
לאחר מכן נערכה השכבה לחללי ישראל מפי החזן ישראל טוויל שיחי’ ה’ אייר תשע”ד. צפו.

תמצית דברי מרן הרב אליהו זצוק”ל

“הערב ליל ד’ אייר נקבע ליום הזכרון לחללים וע”כ אנו אמרנובתחילת השיעור את ההשכבה מנוחה נכונה וכללנו עם חללי צה”ל גם חללי מערכות ישראל וכל אלה שמסרו נפשם על קידוש השם וקדושת הארץ וכל אלה שנרצחו בידי המרצחים מארגוני טרור למיניהם ככתוב במחזור של יום הכיפורים.

חז”ל אומרים (בבא בתרא דף י, ב) שהרוגי מלכות אין כל – בריה יכולה לעמוד במחיצתן, והגמרא שואלת האם הכוונה על רבי עקיבא? הרי הוא מעלתו גדולה בשמים גם מבלי שנהרג על קידוש השם והגמרא מתרצת שם כגון הרוגי לוד ורש”י מסביר שהם שני אחים לוליינוס ופפוס שמסרו עצמם על קידוש השם, היינו אפילו אנשים פשוטים ולא ברמתו של רבי עקיבא גם הם אם נהרגו על קידוש ה’ אין שום בריה יכולה לעמוד במחיצה שהם נמצאים.

והגמרא במסכת ראש השנה (דף כג, א) אומרת אוי להם לעכו”ם שאין להם תקנה שנאמר תחת הנחשת אביא זהב,ותחת הברזל אביא כסף, ותחת העצים נחושת, ותחת האבנים ברזל. תחת רבי עקיבא וחביריו מאי מביאין ועליהם הוא אומר ונקיתי דמים לא נקיתי וה’ שוכן בציון.

ועיין בפירושו של אהלי יעקב (עמוד מו ע”ב) על מה שאנו אומרים בסליחות של יום הכפורים אדיר ונאור וכו’ “כובש עוונות לובש צדקות” יש לבוש מיוחד שנקרא פוריפא שבו מצויירים כל הרוגי מלכות וכל אותם שמסרו את נפשם על קידוש השם ואם המקטרג רוצה לקטרג על עם ישראל על עוונתיהם הקב”ה מסתכל בפורפיא ומטמין את כל העוונות וכובשם.

כובש עוונות באיזה זכות בזכות “לובש צדקות” אותו לבוש שבו מצויירים הקדושים”.

קישור לוידאו מהיוטיוב

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.