הסדרים מיוחדים לחייבי הוצל”פ

הסדר תשלומים מיוחד

ועדת החוקה בראשות ח”כ יעקב אשר אישרה היום (ג’) לקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק ההוצאה לפועל.

הצעת החוק הממשלתית נועדה לתמרץ תשלום של חובות וחזרה של חייבים לפעילות כלכלית, כדי למנוע מאנשים שנקלעו למשבר להידרדר למשבר כלכלי חמור וארוך.

לפי הצעת החוק, ייקבעו בהוראת שעה, הסדרים מיוחדים שיחולו בהוצאה לפועל וייתנו מענה לצרכים הייחודיים שנוצרו בתקופת הקורונה.

הסדרים אלו כוללים:

• הארכת מועדים שנועדה לתת לחייבים “מרווח נשימה” שיאפשר להם להתאושש כלכלית ולהסדיר את החוב בטרם יינקטו נגדם הליכי גבייה; המשמעות היא דחייה של 30 ימים עד למועד שניתן לנקוט בו הליכי גבייה נגד החייב.

• הסדר תשלומים מיוחד שנועד להביא לתשלום החוב בתקופה קצרה של עד 24 חודשים תוך הפחתת העלויות בתיק ואי נקיטת הליכי גבייה נגד החייב.

• הקפאת ביצוע של צווי הבאה, תפיסות רכבים ועיקול מיטלטלין.

• מתן סמכות לרשם ההוצאה לפועל לאחד מיוזמתו את תיקי החייב בהוצאה לפועל.

בנוסף, מוצע לקבוע בחוק גם מספר הוראות קבועות הדרושות לא רק לצורך תקופת הוראת השעה אלא גם ביחס לגביית חובות בשגרה, למשל, מתן שיקול דעת לרשם לפרוס חובות לתקופות ארוכות יותר מאלו שקובע החוק וכן קביעת תנאים לעיקול מיטלטלין.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.