הסידור שנחת מהשמים על בעל התשובה – סיפור מלפני שבוע על כוח התפילה

מיד נשאתי עיני למרום ואמרתי: אבי שבשמים, זקוק אנכי, בנך, לסידור. אינני בקי ולא אדע מה מתפללים, אנא שלח לי סידור. והנה תוך כדי דיבור ממש נפל על השולחן אשר לפניי סידור מן השמים…

שח הגה”צ רבי אלימלך בידרמן שליט”א: מעשה נפלא היה לאחרונה ממש, וכפי שהעידו בעלי המעשה:

קבוצת תלמידות מאחד ה’סמינרים’ בעיה”ק ירושלים נסעו בראשות המחנכות שלהן לשבות בצוותא בעיה”ק צפת ת”ו. בפניא דמעלי שבתא הלכו להתפלל קבלת שבת בבית הכנסת, והנה בהיותם שמה החל התינוק של המחנכת להשתולל כש’ידו בכל’…

אמו ניסתה להרגיע אותו כדי שלא יפריע לסדר התפילה, ולא הצליחה. התינוק המשיך בשלו, עד שלפתע השליך את הסידור של אמו מ’מעלה למטה’ – לתוככי עזרת הגברים. היה זה סידור בכריכת עור עבה וכבד, וחששו מאוד שמא נפל הסידור על ראש אחד המתפללים…

אחר התפילה שלחו לבקש אחר הסידור היקר, ובא להחזירו, ‘לא פחות ולא יותר’, מאשר בעל תשובה אשר כל חזותו מעידה עליו כאלף עדים שזה עתה החל להתקרב. וכך סיפר להם בהתרגשות:

היום כשנכנסתי לבית הכנסת להתפלל הרגשתי כנטע זר, כי לא ידעתי מה ואיך אומרים. התבוננתי מסביבי וראיתי שכולם מתפללים מתוך סידור, אלא שבאותה שעה כבר לא נשאר בארון הספרים אפילו סידור אחד עבורי.

מיד נשאתי עיני למרום ואמרתי: אבי שבשמים, זקוק אנכי, בנך, לסידור. אינני בקי ולא אדע מה מתפללים, אנא שלח לי סידור. והנה תוך כדי דיבור ממש נפל על השולחן אשר לפניי סידור מן השמים…

מעתה התבונן נא בנפלאות דרכי ההשגחה העליונה. תינוק המבלבל את אמו ואינו נח ושקט עד שזורק את הסידור, והכל מושגח מן שמיא כדי ש’מתקרב’ פלוני יקבלנו ברגע אחר תפילתו, למען יעלה בידו להתפלל, ולמען הראותו שהקב”ה מקשיב לתפילתו…

ובהאי עניינא: איש יקר בשם ר’ דוד שליט”א המתגורר בצרפת (פראנקרייך) שלח לנו מעשה דבדידיה הוי עובדא:

לפני כשבועיים נכנסתי בשעות הערב לחנות לממכר מזון, והנה אני רואה שבאחת הפינות נערכת מכירת משחקי פליי-מוביל. פניתי לאותה פינה וחיפשתי לקנות משהו עבור בני אהרן בן הארבע. מצאתי רכב קטן דוגמת רכב משטרה – אשר ידעתי כי הוא אוהב את זה מאד, וקניתי זאת עבורו – דבר שלא עשיתי מעודי ועד היום.

בהגיעי הביתה כבר נם הילד את שנת הליל, על כן נתתי את האוטו הקטן לבני ביתי וספרתי לה שקניתיו לבננו אהרן. ואז היא קפצה ממקומה כאדם הרואה דבר פלא והפלא שלא ראהו מעולם…

שאלתי אותה: מדוע הינך מתפעלת כל כך, מדוע הינך ממש יוצאת מהכלים?…

ענתה לי: זה עתה, בטרם שנרדם הילד, סיפרתי לו מעשה באשה שנחלתה והתפללה אל ה’ שישלח לה רפואה שלימה מן השמים, ואכן תפילתה נתקבלה בשמים ונתרפאה לגמרי. שאל הילד: וכי גם אני יכול להתפלל אל ה’? השבתי לו: בוודאי… וכי ברצונך להתפלל על דבר מה? ענה הילד: הן, והתפלל בלשונו: “אני רוצה אוטו”… והנה עיניי רואות ולא זר שאכן שמע אלוקים הקשיב לקול תפילתו…

ומוסיף ר’ דוד: כל השומע ואני בתוכם משתומם כיצד הקב”ה שמע לקול הנער באשר הוא שם, ומילא לו מיד מבוקשו, אבל, ‘בעל השמחה’ עצמו – הילד, לא התרגש כלל, וקיבל זאת בפשיטות, שהרי בעצמו שמע מאמו שהקב”ה שומע תפילת כל פה…

אף עלינו ‘לקלוט ריח טוב’ השריש היטב בעצמנו את האמונה הפשוטה בכוחה של תפילה, עד שלא ‘נתפעל’ כלל…

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.