הערבי נדהם: “מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶפוֺן?!”

הערבי נדהם: “מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּוֺן אני מתקשר??? אני שהולך להִתְּבֵּלל זורק בֶּאלֶבּוֺן באוטו, לא יודע כלום שוכח הכל!!!” מכתב מרתק ומעורר שהתפרסם בגיליון החשוב ‘קדושת בתי מקדש מעט’

מספר אברך מכולל חזון איש בבני ברק: חשבתי לשתף את ידידינו התלמידי-חכמים בספק והתלבטות שעלתה לידידי הג”ר יעקב שיש שליט”א, האם המעשה דלהלן ראוי לפרסמו, ומעשה שהיה כך היה:

יהודי יקר מבני ברק, מהנדס גדול, שעובד מול קבלן ערבי עשיר מאוד (ששווי רכבו מגיע למיליון ₪ ויותר…) המשווק חומרים לבניה. באחד הימים אחז היהודי באמצע התפילה והערבי ניסה להשיגו בטלפון שוב ושוב. ולשבחו יאמר שאפילו ב”אהה אהה” לא ענה לו.

כשפגשו לאחר התפילה התנצל באמרו: “ראיתי שהתקשרת אבל לא יכולתי לענות, הייתי באמצע התפילה”.

הערבי נדהם: “מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּוֺן אני מתקשר??? אני שהולך להִתְּבֵּלל זורק בֶּאלֶבּוֺן באוטו, לא יודע כלום שוכח הכל!!!”

עד כאן המעשה המביע היטב כיצד הקבלן הערבי הבין (או לפחות יודע להעיר לאחרים) כיצד צריך להתנהג בזמן תפילה. השאלה הגדולה האם פירסום הסיפור הזה הוא קטרוג על כלל ישראל והשתיקה יפה לו?

היה נראה לדמות זאת לפחדו של יונה הנביא, שתשובתם של הנכרים תושבי נינוה העיר הגדולה תקטרג על כלל ישראל. אבל יתכן לומר שסוף-סוף כן צווהו ה’ לפרסם נבואה זו, שאחר שילמדו ישראל וישאו ק”ו לעצמם ויתחזקו, אדרבה יתקדש שמו יתברך!

בשיעור המתקיים לבעלי-בתים יושב יהודי מאחור במבואת הכניסה ובנו לצידו, והאיש לבוש דרך קבע במכנסיים קצרות וכובע שמש (גם בחורף), ובמשך כל השיעור עסוקים הוא ובנו כל אחד בפלאפונו, ומידי פעם מהנהן בראשו. והנה למרבה הפלא, בתקופה האחרונה כשלא התקיימו שיעורים לצערנו, כל כמה ימים התקשר לשאול מה עם השיעור? מתי חוזרים? וכו’… אמרתי לו שאני מצפה שכאשר יחזור השיעור אראה אותו עם הגמרא. אמרתי לו: אמנם אתה טוען שאתה מצליח לשמוע תוך כדי עיסוק בפלאפון, אבל בשביל הבן שלך…

מיד הוא אמר: כבוד הרב נגמר העניין הזה נגמר… כולם אומרים שכל הקורונה קרתה רק בגלל הדיבורים והפלאפונים בבית הכנסת, אין יותר פלאפונים בבית הכנסת!

הנה שיהודי לוקח את הדברים ברצינות ומבין שחייבים לבצע שינוי. מי מאיתנו יכול להשאר אדיש ולומר “אלי זה לא שייך”?

לפני מספר שנים, יהודי שבא לאסוף כסף באזור אמר לי: עכשיו אנחנו יודעים למה כל הבעיות והצרות – בגלל הציונים!! הכל בגללם!!

אמרתי: יונה הנביא יושב בספינה מלאה בעובדי גילולים לרוב, ומה הוא אמר? “בשלי הוא הסער הזה”. ומה אנחנו נאמר? “בשלהם הסער הזה”???

אין הדבר תלוי אלא בי!!! חייבים לעשות מעשה!! ועכשיו!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.