הערב יומא דהילולא של גבאי הצדקה הרה”צ רבי דוד לייב זצ”ל

רבי דוד לייב לא זכה להותיר אחריו זרע של קיימא, ולזכות תיחשב ללומדים ומדליקים נר לעילוי נשמתו ביום ההילולא ה-כ”א שחל הערב, לטובת נשמת הרה”צ רבי דוד יהודה ב”ר אשר זצ”ל

 

הערב ט”ז בכסליו, חל יומא דהילולא של האי חסידא ופרישא, צדיק בדרכיו וחסיד במעשיו, גבאי הצדקה המפורסם הרה”צ רבי דוד לייב שוורץ זצ”ל.

הצדיק רבי דוד לייב נודע בשערים כדמות-הוד מדור קדומים, בקי בחדרי תורה, מופלג ביראתו הקודמת לחכמתו, בחסידותו ובפרישותו מכל הבלי העולם הזה.

במיוחד בלט במסירות נפשו העצומה להחיות לבבות, בהיותו רודף צדקה וחסד כל ימיו, מקבץ נדבות למען משפחות נצרכות ולמצות הכנסת כלה, זאת ע”פ בקשת רבו כ”ק מרן בעל ‘אמרי חיים’ מויזניץ ובשליחותם של גדולי ישראל זי”ע, כאשר הכל נעשה מתוך הצנע לכת ומתן בסתר, בפקחות ובתבונה יתירה. במשך השנים הוקמו בסיוע מעשי הצדקה שלו מאות בתים נאמנים בישראל.

הוא עצמו חי בהתנזרות מוחלטת ודי היה לו בקב חרובין. צהלתו בפניו ואבלו בליבו, שמח ומשמח, בחן ובחכמה העביר לדורות הבאים דרכם של חסידי קמאי, ואורחות חיים של תורה יר”ש וחסידות.

מקום מנוחתו של הצדיק רבי דוד לייב בבית החיים ויזניץ בבני-ברק, נודע כתל-תלפיות ליהודים המבקשים לשפוך את ליבם לפני ד’ ולהיפקד בדבר ישועה ורחמים בזכות איש מורם מעם זה, שכל ימיו מסר נפשו למען שלומי אמוני ישראל. מחר ישתתף קהל גדול בנסיעה מיוחדת שתתקיים לזכרו ע”פ הנחיות הבריאות, בתפילת ותיקין ע”י שריד בית מקדשנו הכותל המערבי, להתפלל ולשפוך שיח כמנהגו המקודש, ומשם יגיעו לתפילת רבים ע”י ציונו בבני ברק.

בשבת שעברה – לפני יומא דהילולא של הרה”צ רבי דוד לייב, העלה מרן אדמו”ר מויזניץ שליט”א את זכרו ודמותו, ובשולחנו הטהור הרחיב בערגה כמה ניתן ללמוד מהנהגותיו הרוממות של חסיד נעלה זה, שהשפיע רבות על שומעי לקחו במשך עשרות בשנים.

רבי דוד לייב לא זכה להותיר אחריו זרע של קיימא, ולזכות תיחשב ללומדים ומדליקים נר לעילוי נשמתו ביום ההילולא ה-כ”א שחל הערב, לטובת נשמת הרה”צ רבי דוד יהודה ב”ר אשר זצ”ל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.