הפוסק הבעלזאי קובע: “חייבים להתחסן בחיסון שלישי”

הפוסק המפורסם כתב לאחר החיסון השלישי: “מודים אנחנו להשי”ת ששלח לנו החיסון לרפואת הנגיף שמסתובב בכל העולם וכבר הפיל רבבות ל”ע, לכן מחוייב כל אחד לפי הוראת הרופא להתחסן גם את החיסון השלישי”.

הפוסק מבעלז הגאון הרב שמאי קהת הכהן גרוס חבר הביד”צ דקהל מחזיקי הדת בא”י התחסן אתמול בחיסון השלישי במתחם החיסונים של לאומית ברוממה.

הפוסק המפורסם כתב לאחר החיסון השלישי: “מודים אנחנו להשי”ת ששלח לנו החיסון לרפואת הנגיף שמסתובב בכל העולם וכבר הפיל רבבות ל”ע, לכן מחוייב כל אחד לפי הוראת הרופא להתחסן גם את החיסון השלישי”.

“וכבר אמרו חז”ל במס’ סנהדרין דאסור לגור בעיר שאין שם רופא וע”כ יש לציית להוראת הרופאים. כמו שסומכין על דעת הרופאים בעניני דאורייתא כגון לחלל שבת, לענין צום יוה”כ וכן לגבי ברית מילה”.

“ולכן, כ”א חייב לעשות את כל ההשתדלות מה שהרופאים המומחים בארץ ובחו”ל מצווים לעשות, ולפני שלוקח החיסון יתפלל להקב”ה שהחיסון יהיה לרפואה ולא יגרום שום נזק ואח”כ יתפלל ברוך רופא חינם כמו שנפסק בשו”ע הלכות ברכות”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.