הפילוג בגור: אחיו של ראש הישיבה מגור במכתב דרמטי

לראשונה מאז שמחת תורה מחדד הגר”ד אלתר שליט”א את עמדתו החד משמעית לצד אחיו הגדול וקהילתו הנרדפת

 

הגאון החסיד רבי דניאל אלתר שליט”א בן הפני מנחם זצוק”ל שיגר בשעה האחרונה ספר מתנה למחנך הנודע בגור הגאון רבי ישראל שפירא מאשדוד מתלמידי ראש הישיבה מגור שליט”א שעבר לאחרונה רשמית לקהילת גור תורה.

בספר כתב הגר”ד אלתר מכתב תמיכה עוצמתי בתוכנו וחריף במסריו כנגד הנעשה בגור ירמיהו.

לראשונה מאז שמחת תורה מחדד הגר”ד אלתר שליט”א את עמדתו החד משמעית לצד אחיו הגדול וקהילתו הנרדפת.

הקדשתו המרטיטה של הגרד”ח אלתר לר’ ישראל שפירא מאשדוד, על ספר תהילים שהעניק לו כתשורה אישית בעקבות המאורעות האחרונים

בה”י מ’ למטמונים תש”פ

לידידי אי”ש אשר רוח בו
הרה”ח ר’ ישראל כהנא שפירא שי’

הפוך בה דכולא בה.

 

המסלה העולה בית אלוקינו זרועה במכשולים.
אך האיש בר לבב לא ירא ולא יחת בבואו לקנות ולבנות את עולמו הפנימי, לו ולבניו אחריו, והולך בתום ילך בטח.

וגם אנכי בעת שהטרידוני בהבליהם צרי מוחין ביום חופתי, האירו לנגד עיני דברי נעים זמירות ישראל לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי.

חזק ונתחזק באמונת אומן שהיא מגדל עז ה’ לי לא אירא מה יעשה לי אדם. אזי נהפך הכל לייסורין של אהבה, שאין בהם ביטול תורה ותפילה.

וה’ הטוב ברוב חסדיו יסיר ממכם כל צער ועגמ”נ, ואם ראשיתכם מצער – הלא אחריתכם תשגא מאד.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.