הפצצה שהטיל בג”ץ

רעידת אדמה חוקתית? בג”צ קובע ברוב של 6 שופטי שמאל נגד 3 שניתן לפסול חוקי יסוד בשל חריגה מסמכותה של הרשות המכוננת. הנשיאה חיות קובעת שהכותרת ״חוק יסוד״ איננה מחייבת את העליון

רעידת אדמה חוקתית? בג”צ קובע ברוב של 6 שופטי שמאל נגד 3 שניתן לפסול חוקי יסוד בשל חריגה מסמכותה של הרשות המכוננת. הנשיאה חיות קובעת שהכותרת ״חוק יסוד״ איננה מחייבת את העליון. הוא בוחן מהותית האם זה חלק מה״מארג החוקתי״.

המשמעות המשפטית: היא  ש”חוקי יסוד” אינם מחייבים את בית המשפט העליון והוא בוחן מהותית אם הם חלק מ”המארג החוקתי”.

גדעון סער מסר בתגובה: “פסיקת בג״צ מחדדת את הצורך לחוקק את חוק יסוד: החקיקה. כללי המשחק החוקתיים חייבים להקבע על ידי הכנסת, כנציגת הריבון, ולא ע״י בית המשפט. ויפה שעה אחת קודם.”

יו”ר הכנסת, ח”כ יריב לוין, מסר בתגובה על פסיקת בג”צ באשר לחוק יסוד משק המדינה: “החלטת בג”צ להוציא התראת בטלות לחוק יסוד היא החלטה משוללת כל סמכות ומזעזעת. אנו עדים לאירוע מטורף כאשר קומץ של שישה אנשים מתכסים בגלימת המשפט כדי לבצע הפיכה שלטונית”.

תגובת התנועה למשילות ודמוקרטיה על פסק דין בג”ץ בעניין “פשרת האוזר”: פסיקת בג”ץ היום בדעתה של השופטת חיות שקבעה “התראת בטלות” לחוק יסוד שחוקקה הכנסת, היא צעד חמור נוסף של בית המשפט לקעקע את ריבונות העם והדמוקרטיה הישראלית. כאשר ביהמ״ש הפך למעשה למבקר אפילו של חוקי היסוד, ובכך ל”מחוקק העל” במדינת ישראל.

אולם בג”ץ לא הסתפק במקרה הזה בהבהרת עליונותו על הכנסת, אלא אף הגדיל ועשה זאת תוך זלזול יוצא דופן בנבחרי הציבור, כאשר קבע כי למעשה, כאשר הכנסת מחוקקת “חוקי יסוד”, היא לא באמת מתכוונת לחוקי יסוד, משל היו חברי הכנסת בורים שאינם מודעים למעשיהם.

בנוסף, בחר בית המשפט להוציא התראת בטלות לחוק יסוד דווקא במקרה גבולי, בו נושא העתירה הפך תיאורטי לחלוטין, במקום לנהוג בחרדת קודש בבואו לדון בחוקי היסוד של מדינת ישראל. על המחוקק לשבור את הכלים במאבק הזה, לנוכח חוסר האחריות של בית המשפט ולקדם במהירות את חקיקת פסקת ההתגברות שכבר עברה בקריאה טרומית. זוהי שעת הכושר, ואולי ההזדמנות האחרונה לבצע שינוי באופן חוקתי, טרם שבג”ץ יבקש לעקר אפילו אפשרות זו מתוכן.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.