הפרקליטות מטייחת: “האזינו לפילבר, אבל לא יצא מזה כלום”

הפרקליטות מודה כי תוכנת הרוגלה הופעלה לגבי פילבר למשך מעט יותר מיממה. לא יצא מזה חומר חקירה. הייתה חריגה מהצו, אבל החומר לא הועבר ליחידה החוקרת אין עילה לדחות או לשנות את משפט נתניהו.

הפרקליטות מודה כי תוכנת הרוגלה הופעלה לגבי פילבר למשך מעט יותר מיממה. לא יצא מזה חומר חקירה. היתה חריגה מהצו, אבל החומר לא הועבר ליחידה החוקרת אין עילה לדחות או לשנות את משפט נתניהו.

עוד נכתב בתשובת הפרקליטות כי הוצאו צווי האזנה בסתר לטלפונים של איריס אלוביץ’ ופילבר.

“בניגוד לנטען, בתיק שלפנינו נעשה שימוש מצומצם ביותר במערכת טכנולוגית לצורך מימוש צווים שיפוטיים להאזנת סתר לתקשורת בין מחשבים”, נכתב בתשובת הפרקליטות. “הלכה למעשה הושגו תוצרים באמצעות המערכת ביחס לגורם אחד בלבד, בתקופת זמן קצרה מאוד”.

“השימוש בתוכנה נעשה לאחר הוצאת צו שנחתם על ידי נשיא בית משפט מחוזי”, נכתב עוד בתשובה המלאה. “הגם שלצורך מימוש הצו נאגרו נתונים עודפים, הרי שהתוצרים שהופקו כתוצאה מהפעולה שביצעה המערכת נמצאו כלא רלוונטיים, לא הופק מהם כל ‘חומר חקירה’ וממילא לא נעשה בתוצרים כל שימוש במסגרת החקירה”.

בפרקליטות הודו כי בוצעה חריגה בעניינו של פילבר. “בעניינו של פילבר, המערכת הופעלה והניבה תוצרים למשך מעט יותר מיממה”, נכתב. “תוצרים אלה, היינו ההודעות ותיעוד השיחות שנתקבלו כתוצאה מהפעלת המערכת בטווח זמנים זה, נבחנו על ידי מפיק סיגינט מהיחידה החוקרת, שסיווג תוצרים ספורים כרלוונטיים”.

עוד נכתב כי “בתום החקירה סווגו כלל התוצרים על ידי היחידה החוקרת כלא רלוונטיים. הבקשה לחסות את הצווים הללו ותוצריהם, בשלב הוצאת תעודת החיסיון, אושרה לאחר בחינת הפרקליטות”.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.