הקב”ה מסייע למי שפותח פתח לעצמו – סיפור מופלא ומחזק מלפני כשבועיים

כאשר נוכח היהודי כי אין במקום ספלים וקערות, אמר לעצמו: ‘נו, אם אין אז אין… אונס רחמנא פטריה. ויהי בערב, הגיע אביו לבקרו, והנה ידו אוחזת ב…

סיפר הגה”צ רבי אלימלך בידרמן שליט”א:

שמעתי מאיש צדיק שליט”א, אשר נאלץ להתאשפז בבית החולים ‘איכילוב’ שבתל אביב, וביום שני שעבר, כ”ד בניסן, קיבל עצמו להקפיד להניח מים לנטילת ידים שחרית (נעגל וואסער) סמוך למיטתו כדי שתיכף בהקיצו משנתו בבוקר יטול ידיו בטרם יניח כף רגלו על הארץ.

ביום שלישי נכנס לבית החולים, ונוכח לראות כי אין שם קערות. אמר לעצמו – ‘בדליכא כולי עלמא לא פליגי’ – אם אין קערות, הרי אונס רחמנא פטריה…

ויהי בערב, הגיע אביו לבקרו ו…ידו אוחזת בספל וקערה! והוא מסיח לו לפי תומו, כי היום הגיע לבית החולים איש אשר נדבו לבו, ועמו הרבה קערות וספלים לזכות בהם את הרבים, אלא שעובדי ביה”ח לא הניחו לו לחלק אותם בחדרי החולים, ועל כן הניחם סמוך לבית הכנסת, כדי שכל הרוצה ליטול (תרתי משמע) יבוא ויטול…!

בינו והתבוננו כיצד הקב”ה מסייע לאותם הפותחים פתח לטהר עצמם. מיד לאחר שהיהודי קיבל על עצמו תוספת טהרה וקבלה טובה בענייני יראת שמים, סיבבה ההשגחה העליונה להכניס מחשבה טובה בלב יהודי אחר לתרום קערות וספלים לבית חולים למען יוכל הלה לעמוד בקבלתו הטובה, ועמו יחד כבר זכו עוד יהודים במצוה.

(באר הפרשה)

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.