הקבינט הכריע לאפשר לגמזו להטיל מגבלות

לאור תמונת מצב התחלואה והמגמות שהוצגו, ובמטרה לבלום את העלייה בתחלואה החליט קבינט הקורונה להפעיל בערים האדומות את ההגבלות כמפורט בהצעת הממונה הלאומי למאבק בקורונה.

לאור תמונת מצב התחלואה והמגמות שהוצגו, ובמטרה לבלום את העלייה בתחלואה החליט קבינט הקורונה להפעיל בערים האדומות את ההגבלות כמפורט בהצעת הממונה הלאומי למאבק בקורונה. הפרטים המלאים הכוללים את רשימת הערים וההגבלות בהן, יגובשו עד ליום ראשון, 6.9.20. רוב הערים החרדיות  הם ערביות וחרדיות בהם בני ברק, אלעד, ביתר רכסים ועוד.

הפעלת המגבלות תהיה לכל המאוחר ביום ב׳ ה-7.9.20. עד אז תושלם ההיערכות הנדרשת וכן ההחלטות המנהלתיות וההיבטים המשפטיים.

שר הבריאות והממונה על המאבק בקורונה, בסיוע משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים, משרד הפנים והמל״ל, וכל גורמי הממשלה הרלוונטיים, יכינו תוכנית לריסון מהודק ארצי (מגבלות ארציות כוללות) שבמידת הצורך ניתן יהיה להפעילה.

מלבד עניין הסגרים, בישיבה הוחלט על רשימת ערי ישראל לפי סיווגן כאדומות, כתומות, צהובות וירוקות, כמפורט במודל הרמזור שייכנס לתוקף ביום ראשון הקרוב 6.9.20.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.