הראב”ד מנבא: “אליהו הנביא יבוא תחילה לשכונת רמת אברהם”

לראשונה בהיסטוריה: מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א מסר דרשת שבת שובה אף בליל שישי וביום שישי במספר מוקדים ברחבי ארץ הקודש * סדרת דרשות השבת החלו בליל שישי בשכונת רמת אברהם כשבאורח מפתיע התבטא מרן פוסק הדור שליט”א במהלך דרשתו כי “אליהו הנביא יבוא תחילה לשכונת רמת אברהם”

חידוש נרשם השנה בחצר מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א, כשלראשונה מסר מרן הגר”מ שליט”א את דרשת שבת שובה אף בליל שישי ובערב שבת קודש במספר מוקדים ברחבי ארץ הקודש, כאשר בליל שישי נשא מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א דרשת שבת שובה בשכונת רמת אברהם בבית שמש, וביום שישי נשא דרשה נוספת בהיכל בית המדרש מנין אברכים בשכונת רמות א’ בירושלים, וביום השבת מסר כהרגלו את הדרשה המסורתית הנמסרת מידי שנה בשנה ביום השבת קודש בהיכל בית המדרש הגר”א בשכונת הר נוף בירושלים.

סדרת הדרשות החלו בליל שישי בשכונת רמת אברהם הנמצאת בימים אלו בסוף שלבי אכלוס מתקדמים, כשבמהלך ביקור חיזוק שערך במקום נשא “דרשת שבת שובה” להמוני התושבים בשכונה החדשה, ובאורח מפתיע אף התבטא במהלך דרשתו ש”אליהו הנביא יבוא תחילה לשכונת רמת אברהם המוחזקת בטהרה יותר מכל השכונות”.

במהלך החודשים האחרונים זורמים עוד ועוד משפחות חסידים ובני תורה לשכונת “רמת אברהם” המתבססת בימים אלו במרכז בית שמש, כאשר בד בבד אף מורגשת תנופת הקמת בתי כנסיות ובתי מדרשות מפוארים לכלל הקהילות, חסידים ובני תורה, וקהילות מבני היישוב הישן בירושלים הבאים לקבוע דירתם בשכונה החדשה.

בדרשת שבת שובה שנמסרה בשכונה בליל שישי, האריך מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א על מעלת וחובת התשובה בימים אלו, ובחלק ההלכה הרחיב בסוגיא ד”מצווה הבאה בעבירה”, ובסוף דבריו עבר לעניינא דיומא כשבדבריו ביקש מכלל תושבי השכונה החדשה להקפיד על כללי הצניעות ולשמור על אורח חיים שמרני, “שהכל יהיה לכתחילה ולא בדיעבד”, והוסיף כי יש לשמור על השלום והשלווה בשכונה ולייסד בה שיעורי תורה.

בדבריו אמר לתושבים: “אנחנו נמצאים כאן ביישוב חדש. ידוע מה שכתב ה”חכם צבי” לבאר הטעם שהיו צריכים נס פך השמן בחנוכה אע”פ שטומאה דחויה בציבור, מפני שעסקו ב”חינוך” ובהתחלה חדשה, ולכן הקפידו לעשותו בשלמות ובטהרה ללא שום פגם טומאה, וגם כאן מאחר שבונים כאן יישוב חדש, צריכים להקפיד שהכל יהיה “לכתחילה”, ולהוסיף אפילו יותר ממה שחייבים מעיקר הדין, כי כשבונים דבר חדש צריך לחנכו ב”טהרה ובשלמות”.

בדבריו עורר עוד על שמירת גדרי הצניעות ועל ייסוד שיעורי תורה בשכונה ואמר: “צריך לסדר כאן שיעורי תורה, ולהעמיד כאן רבנים ותלמידי חכמים שיהיו מסורים לציבור, וכמו כן יש לשמור על כל גדרי הצניעות, ומי שאינו שומר על גדרי הצניעות אין מקומו כאן, ובסייעתא דשמיא המקום הזה יעמוד לשם ולתפארת, וצריכים אנחנו לראות שהיישוב הזה יהיה בשלום ובשלווה, ללא מחלוקת”.

“העיקר שנקבל על עצמינו עול תורה ומצוות, ובזה נזכה שהשכונה תהא לשם ולתפארת בישראל, ולפי מה שאני רואה היום בתחילת היישוב, הרי אני רואה כבר גם את העתיד – את תפארת היישוב שיהיה בס”ד במקום הזה לשם ולתפארת בישראל”.

עוד אמר מרן הגר”מ שטרנבוך שליט”א כי בימים הללו יש להודות לה’ על חסדיו בהעמדת השכונה: “ידוע שהמגיד מקלם לא הוי ניחא ליה ממה שרגילים העולם לומר “בעזרת ה'”, שהלא הקב”ה אינו רק עוזר, אלא הוא עושה את הכל, ואנו עושים כרצות ה’, ולכן היה אומר “ברצות ה'”, וגם כאן צריך לזכור שהיישוב לא נבנה רק מכוח “עזרת ה'”, אלא מכוח “רצון ה'”, ואנחנו לא עשינו מאומה אלא זכינו לקיים רצונו ית”ש”.

בסיום דבריו אמר כי אליהו הנביא יגיע לשכונה זו שנבדקה על ידי משגיחים מיוחדים מכל טומאה והוחזקה בטהרה: “אנחנו מזמינים את אליהו הנביא שכאשר יתגלה במהרה – יבוא לכאן, שהרי אליהו הנביא הוא כהן וצריך להיזהר מטומאה, ובשאר מקומות – בבית שמש ובשאר מקומות בארץ ישראל רגילים למצוא עצמות בהרבה חפירות, שהרי מיליונים חיו כאן בארץ הקודש במשך השנים, וכולם קבורים במקומות השונים במרחבי ארץ הקודש, וכאן הוא המקום היחיד שאנחנו יודעים בוודאות גמורה שהוא נקי מטומאה, שהתושבים הוציאו מיליוני שקלים כדי לבדוק על ידי משגיחים כל רגב אדמה שלא יהיה בו משהו, ולכן אנחנו מזמינים את אליהו הנביא שיבוא לכאן, ומהמקום הטהור הזה הוא יכריז על ביאת משיח צדקינו, והשי”ת יעזור שנזכה לזה במהרה בימינו בקרוב”.

יצויין כי לפני מספר חודשים כתב אף מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א מכתב בכתב ידו, בו הוא קובע כי המקום נקי ומהודר ללא שום חשש. במכתבו המיוחד כתב מרן הגר”ח שליט”א: “בעניין שכונת רמת אברהם (גולובנציץ) בית שמש, לאחר שפעלו על פי הוראת גדולי תורה והוראה, והשקיעו דמים רבים לבדיקת והכשרת הקרקעות, בוודאי המקום מהודר למגורי כהנים ויראי ה'”. מרן הגר”ח שליט”א הוסיף בברכה כי “ברכת ה’ יחול על כל המתיישבים שמה”, וחתם בחתימת יד קדשו.

לאחר סיום הדרשה עברו המונים מתושבי השכונה לקבל את ברכת השנים ממרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א, שבירך אחד לאחד בברכת השנים ברוחניות ובגשמיות.

קרדיט תמונות ווידיאו: י. נ. ק.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.