הראב”ד: “פעם היו עסקנים והיו רבנים, היום העסקנים נהפכו לרבנים”

הגר”מ שטרנבוך שליט”א ראב”ד העדה החרדית בשיחת הכנה לחג השבועות – בדבריו חיזק את כ”ק האדמו”ר מדושינסקיא על עמידתו האיתנה על משמר התורה בלא לזוז ימין ושמאל

בתום מסע חיזוק שהחל עם תחילת שלושת ימי הגבלה בשיחה מיוחדת בהיכל הישיבה הגדולה “כנסת ישראל” חברון, נשא מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א שיחה מיוחדת בפני אלפים מבני ירושלים בהיכל בית המדרש הגדול מהרי”ץ דושינסקיא ברחוב שמואל הנביא בירושלים, בהשתתפות רבני העדה החרדית ובראשות כ”ק מרן האדמו”ר מדושינסקיא שליט”א.

במרכז דבריו עמד מרן פוסק הדור שליט”א על מעלת השמחה בלימוד התורה, והביא מה שראה אצל רבו הגה”ק רבי אלחנן ווסרמן זצוק”ל סמוך ממש לפרוץ מלחמת העולם השניה, כאשר שהה יחד עם ר’ אלחנן בלונדון, וזכה לראות איך הגאון רבי אלחנן זצ”ל רוקד ביו”ט שני דשבועות במשך למעלה משעה וחצי ברציפות מתוך שמחה וריקודים כאברך צעיר.

בשיחה המיוחדת בהיכל בית המדרש הגדול מהרי”ץ דושינסקיא, זכו השומעים לקבל יסודות השמועות שקיבל מרן פוסק הדור הראב”ד שליט”א מרבותיו גדולי הדור הקודמים בענייני לימוד התורה, ובהם דברים ששמע בצעירותו מפי הגה”ק רבי אלחנן ווסרמן זצוק”ל, והגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ”ל, הגאון רבי ראובן בענגיס זצ”ל, והמשגיח הג”ר אליהו אליעזר דסלר זצ”ל ועוד.

בדבריו סיפר מה ששמע פעם מפי מרן הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס זצ”ל שהיה אצל הגאון רבי דוד מקרלין זצ”ל, וראה אצלו על הסטנדר פיתקא גדולה שכתוב עליה באותיות מאירות עיניים “שויתי ה’ לנגדי תמיד”, ושאלו על זה, וביאר לו שמפחד שמחמת גודל העיון בהבנת סברות התורה יסיח דעת אפילו רגע אחד שהתורה היא תורת ה’ ואנו עוסקים בה כי זהו רצונו ית”ש, ולכן מניח נגד עיניו “שויתי ה’ לנגדי תמיד” לזכור כל הזמן שהתורה היא תורת ה’.

בהמשך הרחיב מרן הראב”ד שליט”א על הסייעתא דשמיא הנצרכת להבנת התורה, והביא מה ששמע מפי הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ”ל, שפעם אחת אירע שרבו הנצי”ב לא אמר את השיעור היומי הקבוע שהיה רגיל למסור מידי יום בישיבת וואלז’ין, ויהי הדבר לפלא, והגאון רבי איסר זלמן זצ”ל שהיה מאוד מקורב אליו שאל אותו, והשיב הנצי”ב בתמימות שבאותו היום לא עלה לו לכוון בכוונה הראויה בברכת אהבה רבה, ולא העיז לומר סברות בסוגיא בלא תפילה בכוונה, כי בלא התפילה אין סייעתא דשמיא, ובלא סייעתא דשמיא אי אפשר לזכות להבנת התורה.

בסוף דבריו חיזק מרן הראב”ד שליט”א את כ”ק האדמו”ר מדושינסקיא שליט”א על עמידתו האיתנה על משמר התורה וההלכה בדרך אבותיו, ועל פי דרכם המסורה של גדולי עולם אשר כוננו ויסדו את דרכה של העדה החרדית. בדבריו אף חיזק את עסקני בית דושינסקיא המקבלים על עצמם לפעול כדעת הבד”ץ, ולא על פי עסקנים מסוימים הפועלים על דעת עצמם בלא התייעצות עם הרבנים.

“מוסדות דושינסקיא הם עמוד התווך של העדה החרדית, קהילה זו עומדים היטב על משמר התורה וההלכה.

“אנו נמצאים היום בדור קשה. פעם היו עסקנים ורבנים, הרבנים היו מכריעים כדעת תורה, והעסקנים היו מקבלים דעת תורה מהרבנים, אבל היום אנחנו בדור חדש, העסקנים הם עצמם נעשו לרבנים, והרבנים מפחדים מהעסקנים ועושים ככל אשר יורו להם הרבנים. אמנם כאן במוסדות דושינסקיא, ב”ה הרבי מנהל את הספינה בלא התפעלות בדרך שכלל ישראל נהגו כל השנים, לא לימין ולא לשמאל.

צילום: שלומי טריכטר

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. "פעם היו עסקנים והיו רבנים, היום העסקנים נהפכו לרבנים" ו... והרבנים של היום מתירים לחפור קברי ישראל!!! רח"ל.

    “פעם היו עסקנים והיו רבנים, היום העסקנים נהפכו לרבנים”
    ו… והרבנים של היום מתירים לחפור קברי ישראל!!! רח”ל.

    "פעם היו ......" ו... והרבנים של היום מתירים לחפור קברי ישראל!!! רח"ל. |
    הגב