הרבנית קולדצקי במכתב נוקב למנהלות: “תרפו, ילדים רוצים להתאבד… מה קרה לדור שלנו?”

הרבנית לאה קולדצקי בתו של מרן שר התורה הגר”ח רבי חיים קנייבסקי שליט”א ,- הממשיכה של הרבנית בת שבע קנייבסקי כתבה מכתב נוקב למנהלות בתי הספר בו היא ביקשה מהם להקל במבחנים לאור העלייה בכמות מספר ההתאבדויות בציבור החרדי

הרבנית לאה קולדצקי בתו של מרן שר התורה הגר”ח רבי חיים קנייבסקי שליט”א ,- הממשיכה של הרבנית בת שבע קנייבסקי כתבה מכתב נוקב למנהלות בתי הספר בו היא ביקשה מהם להקל במבחנים לאור העלייה בכמות מספר ההתאבדויות בציבור החרדי.  יש לציין כי המכתב לא יצא מביתה של הרבנית לאתרי האינטרנט וכי המכתב הודלף מאחד הארגונים שעוסקים בטיפול בנושאי בריאות הנפש.

במכתב  קורע לב היא מבקשת: – “באים אליי הורים בוכים, עם ילדים רועדים פשוט שלקו בנפשם, וזה לא אחד ולא שניים. בזמן האחרון המצב ממש כמו מגיפה לא עלינו. בנים מוכשרים ממשפחות מצויינות, גיל 18 ופחות מהישיבות הכי טובות, בנות מוכשרות, יפות, וצדיקות וצנועות מגיל 12 עד 18 בערך פשוט לא יאומן, פתאום לא ישנים בלילה אין להם תיאבון יש להם פחדים נוראים, לא יכולים להתפלל ולא ללמוד ולא מרוכזים, רוצים לישון כל היום, מה קרה בדור שלנו”.

הרבנית מבקשת בין היתר א. להוריד מלחץ שיעורי הבית, ב. להוריד מלחץ המבחנים, ולעשות שאלות חזרה שעליהן יהיו המבחנים, ג. לעשות מבחנים פשוטים וקלים שכולם יצליחו, ד. לתת ציונים טובים, לתמוך, לעודד ולתת כמה שיותר מחמאות, ה. לא להעניש ילדות שמאחרות בכמה דקות בבוקר (כמובן שצריך משטר, אך הכל במידה), ו. לא להעניש בנות שמאחרות בימים גשומים, ז. להחמיא כמה שיותר לבנות שמתנהגות טוב, ח. להחמיא גם להורים כמה שיותר, ט. להתחשב בבנות שיש להם בבית שמחה או חלילה אסון או קושי ומצוקה.

לסיום, מבקשת הרבנית לאה קולדצקי בקשה מיוחדת “בשם כל הרבנים והעוסקים בנושא הרישום”: “מורות יקרות. לא להשלות את התלמידות שיתקבלו בטוח לסמינרים שבסוף לא יתקבלו מכל סיבה שהיא. אפילו בנות מצוינות בצניעות, חרוצות, ממשפחות נפלאות ומבריקות, לא תמיד מקבלים, בגלל שיש אחריות… כל בת, שתירשם לשתי סמינרים לפחות, שלא יהיו בעיות ולא יישארו בבית חס ושלום”.

“שהבנים והבנות לא ישתגעו מצער והורים יצטרכו לקחת כדורי הרגעה, וכל הבית יושבת מצער. הרבנים והרשמים מתמוטטים”, טוענת הרבנית, וממליצה: “להסביר לבנות או להורים שכל הסמינרים מצוינים, ובכל מקום צריך להתחבר לבנות הטבות, והרבה הרבה תפילות, והעיקר: הכל תלוי איך ההורים מגיבים

 

וזה המכתב

 

 

9 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. מגיב 1, איזה סלט גדול עשית

  הדבר היחיד שאסור זה פאה שהיא באורך יוצא דופן וממש בולט. כי לאשה אסור להבליט את עצמה. אבל פאה שהיא יפה ‘יותר משיער’, אין הבדל בינה לבין כל פריט לבוש אחר, מעולם לא שמענו ולא ראינו פוסק הלכה שאסר לאשה להתלבש יפה, אדרבה זו חובתה.

  wig-or-kerchief.site123.me

  ישראל מאיר |
  הגב
 2. פוסקים המעדיפים פאה (ג)

  ➌➊ וכן מרן הגרש”ז אויערבאך זצ”ל, לפי עדות חתנו הגאון רבי יצחק ירוחם בורודיאנסקי שליט”א, משגיח בישיבת קול תורה, ראש כולל “ישיבת הר”ן” בירושלים: “הפאות היו אצלו לכתחילה, אין בזה שום בעיה, ולבנות הטובות שלו הוא נתן פאות ולא הסתייג מזה… היה מקובל אצלנו, אני לא יכול להגיד שממש זה גם על דעתו אבל כך היה מקובל בבית, שיש עדיפות ללכת עם פאה. כי הפרקטיקה מראה שנשים שהולכות עם מטפחת – יש להן בעיה נפשית עם זה, וזה מתפרץ אצלהן בדברים אחרים – והדברים האחרים הם לא צנועים כל כך. אם הולכים עם פאה – אז רגועים ואין בעיה, לכן אצלנו מקובל שיש עדיפות אפילו ללכת עם פאה”. וכן העיד נכד הגרש”ז: “כאשר אמי התחתנה הוא קנה לה פאה נכרית. גם לבת דודתי שהתחתנה (נכדתו) ולא רצתה לקנות פאה נכרית, אמר: תהיי נורמלית ותקני פאה כמו כולן” (ועלהו לא יבול, חלק ג).

  ➍➊ וכן הגרי”ש אלישיב זצ”ל, בוידאו שפורסם באינטרנט מפגישתו עם כמה ת”ח (“יש לנו כמה שאלות לברר”), לשאלת השואל “רוב בנות ישראל הכשרות נוהגות בפאה. זה בסדר גמור או לא”? ענה הרב “יש פאה שהיא כשרה, ויש שהיא לא כשרה”. ושוב הקשה השואל, “זה בסדר גמור או לא? זה לכתחילה או לא”? ונענה “היה פעם גדול הדור… כאשר הגיע כאן לארץ, התנו עמו ואמרו לו ‘הסכת ושמע, רבי, בירושלים לא הולכים עם פאה’… הוא אמר, אם כן אני לא נוסע לירושלים, אני נשאר כאן. הם הסכימו והוא עלה לירושלים עם הפאה. מה, ר’ איצלה גר עם אשה בדיעבד? הפאה של אשתו היתה כשרה למהדרין”.

  ➎➊ וכן הגאון רבי יהודה שפירא זצ”ל, ראש כולל ‘חזון איש’, ומתלמידיו המובהקים של החזון איש. בספרו “דעת יהודה” (תשובות בהלכה ובהנהגה), הובא: “שאלה… יש טוענים שאין לדמות הפאות של אז לשל היום, ולכן מעודדים לעבור לכיסוי ראש במטפחת. תשובה – פאה צנועה אין בה שום פקפוק, ובימינו יש בה גם משום חיזוק הדת כי קשה לצעירות לעמוד בניסיון”.

  ➏➊ וכן הרבי מליובאוויטש זצ”ל כתב: “בעצם הענין דלבישת פאה נכרית, ולא להסתפק בכובע ומטפחת, מבואר ההכרח בזה בכמה מקומות. והרי רואים במוחש אשר לבישת כובע ואפי’ מטפחת, משאירה חלק השיער בלתי מכוסה, על כל פנים במשך זמן קצר, זאת אומרת שעוברים על האיסור הגדול, וכהפסק דין בשו”ע או”ח סי’ ע”ה” (אגרות קודש חלק י”ט, איגרת ז’תכ”ה).

  ➐➊ וכן הגאון רבי יהודה אריה דינר שליט”א, רב בית המדרש דברי שיר בב”ב, בכנס חיזוק מרכזי לאברכים מוצ”ש פרשת וארא תשע”ו, מתוך החוברת “בהתאסף ראשי עם”, אמר בשם הגרנ”ק: “מרן הגר”נ קרליץ אמר לי שכל ההידור ללבוש מטפחת זה דוקא אם האשה לובשת את המטפחת באופן כזה שלא מגלה את שערותיה שבצדדים, אבל אם היא מגלה את שערותיה שבצדדים, בכהאי גוונא אין הידור בלבישת מטפחת יותר מפאה, והוא אף התבטא על זה ש”יצא שכרה בהפסדה”.

  ➑➊ וכן אמר הגאון רבי פנחס ברונפמן שליט”א, אב”ד בבית דינו של הגר”מ גרוס (תמצית דרשתו בפסח תשע”ח): “החזו”א אמר שמותר וצריך ללכת עם פאה נכרית, בגלל שזה מכסה יותר (ככה אומרים תלמידיו הקרובים, וקרובי משפחתו).. הגריש”א התיר לכתחילה ללכת עם פאה.. המשנה ברורה כותב שהגוזרת שערות של עצמה ועושה מזה פאה, זה מותר.. יש לי תמונה מהסבתא שלי, שהיתה אשת רב חשוב מאוד ברוסיה, ראיתי אותה עם פאה וזה היה נראה כשיער.. הרבה נשים שהולכות עם מטפחות צריך לגרש אותן, הן הולכות שלא כדין, חצי ראש פתוח, המטפחת זזה.. התעמולה לעבור מפאה למטפחת היא תעמולת ה-ב-ל ממש.. האשה שרוצה ללכת עם פאה – זכותה ללכת עם פאה, ואין בעלה יכול לכפות אותה נגד רצונה.. ר’ שמואל אויערבאך זצ”ל היה שואל את האשה אם זה מפריע לה או לא, אם היא רוצה להחליף או לא.. לעשות מזה תעמולה, לפי דעתי זה לא הגון.. כתוב בגמ’ שהמלך לא יכול לדון, כי לא דנים אותו, ולכן אינו יכול לדון מישהו אחר. אתה, את החומרות תחמיר על עצמך, אל תלך ותזרוק את הפאה של אשתך בזמן שאתה לא יודע אם אולי זה פוגע בה, אם היא תתבייש לצאת לרחוב”.

  ✪ ואפילו האוסר היחידי בדורנו, הגר”ע יוסף, התיר בשאלות פרטיות שהגיעו לפניו: לשאלת השואל: “זוג צעיר, נשואים שנה וחצי, וסיפרה האשה שלובשת מטפחת, אך אפה ארוך, ולא מוצאת חן בעיני בעלה, וללבוש פאה בעלה לא מוכן כי פוסק כרבינו [הגר”ע יוסף, לאסור פאה], ענה הרב זצ”ל: “יכולה ללבוש פאה”. ולשאלת השואל: “בחור מישיבת “חזון עובדיה” שנשא אשה, ואשתו הולכת כבר שנתיים עם מטפחת, כעת קשה לה והיא בדיכאון מזה. גרים בעיר בני ברק, ויש גם לחץ של המשפחה”, ענה הרב זצ”ל: “שתלבש פאה” (שו”ת “מעין אומר” חלק ט’, קיצור שולחן ערוך “הרב עובדיה” עמ’ תרל”ט).

  משה |
  הגב
 3. פוסקים המעדיפים פאה

  ➊ מרן החזון איש, סבר שיש עדיפות לפאה על מטפחת, כיון שהיא מכסה את כל השערות כראוי, ובמטפחת לפעמים מתגלות שערותיה. והובאה דעתו בספר דינים והנהגות מהחזו”א (חלק ב’ פ”ח אות ט’).

  ➋ וכן מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א, במענה לשאלה שהובאה בספר “נזר החיים” (עמ’ רי”ד): “בשם החזון איש אומרים, שיש מעלה בפאה, משום שמכסה את כל השערות”.

  ➌ וכן מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ”ל, ראש ישיבת פורת יוסף ומגדולי הפוסקים הספרדיים, בחוברת “כיסוי ראש לאשה” (יו”ל בתשס”ח) מובא, “יש מהעולם שרצו לטעון שה”אור לציון” רק הליץ בעד המנהג אבל למעשה לא התיר, ולכן שאלתי את בנו הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט”א האם נכון הדבר, וענה לי בזה הלשון, באופן כללי סבר אבי שמטפחת עדיפא, אבל כיון שיש נשים שיוצאות להן שערות מהמטפחת, העדיף אבי את הפאה והנהיג בביתו ללבוש פאה נכרית, שזה כיסוי יותר טוב, וכך הורה לנשים אחרות”.

  ➍ וכן מרן הגאון רבי שלום משאש זצ”ל, ראב”ד ירושלים ורבה של יהדות מרוקו (תבואות שמש אה”ע סי’ קל”ז, שמש ומגן חלק ב’ סי’ ט”ו-י”ז): “אני רואה במנהג זה [של לבישת פאה נכרית] דבר חשוב ביותר, ומעלה גדולה נמצאה בו… מצוה וחובה על הנשים להתקשט לבעליהן וכו’ בהיתר, ולא להתנוול ע”י מטפחת ויגרמו לבעליהן לתת עיניהם באחרות ח”ו, וכמה חששו חז”ל והתירו הרבה איסורין שלא תתגנה האשה על בעלה”.

  ➎ וכן מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט”א, ראב”ד העדה החרדית, בשו”ת דת והלכה (סי’ א’): “וביותר רצוני להדגיש, דהאוסר היום לכל אחד פאה נכרית מדינא, אינו מחמיר רק מיקל בזה מאוד, שאשה היום במטפחת אינה מכסה כל שערותיה תמיד, וזה מקום לחוש לאסור מדינא אפי’ מהתורה לרשות הרבים, ואם בפאה נכרית החשש לרוב הפוסקים רק מדת יהודית, במטפחת החשש מגילוי שיער, והיינו פגיעה בדת משה ממש, וא”כ המחמיר עלול להקל לגרום איסור תורה”.

  ➏ וכן מרן הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ”ל, ראש ישיבת פוניבז’, במכתב שהובא בקובץ בית הלל י”ט: “באמת דכיסוי הראש ע”י פאה גרמה טובה לכיסוי נאות של שערות הראש לבל יראו החוצה, גם לאלו שע”י כיסוי המטפחת לא היה דבר זה נשמר אצלם היטב… שלא יבואו ע”י המטפחת לפרוץ ולהוציא משערן החוצה כאשר נכשלו בזה רבים. אבל התעמולה שעושין בדבר [נגד לבישת פאה], יש בזה סכנה, לערער עיקרי הצניעות המחוייבת מן הדין”.

  ➐ וכן מרן הגר”מ פיינשטיין, שהגאון רבי יצחק עבאדי שליט”א, ראש כולל “אוהל תורה” בלייקווד, בשו”ת אור יצחק (אה”ע סי’ ג’), מעיד על דבריו: “וזכורני מיד לאחר נשואי שאלתי את הגאון הגדול הנ”ל [בעל אגרות משה] אם צריך ללבוש כובע על הפאה נכרית, ואמר לי שאין צריך. ועוד הוסיף לומר לי כי פאה נכרית יותר טוב ממטפחת, כי פאה נכרית מכסה את כל השערות, ועוד שבזה תמיד נשאר מכוסה כל זמן שהיא על ראשה, מה שאין כן במטפחת”. והוסיף על כך הגר”י עבאדי שליט”א – “ופוק חזי שדבריו צודקים”.

  משה |
  הגב
 4. המשף פרק ג' מטפחת

  ישנן סוג פאות שמושכות עיניים של גברים אחרים והם יכולים להגיע להרהורי עבירה שזה אסור!! כמו פאות ארוכת מידי או פאות שיותר יפות מהשיער הרגיל של האישה וכו’.. נמאס כבר מכל אלו שהולכות עם צוואר חשוף [מגיע לפעמים עד לשקע של החזה] בגדים צמודים ביותר ולקינוח חצאיות מעל הברך, והעיקר “לא הולכות עם פיאה” אבל צמוד וקצר גם אסור. אני באופן אישי חושבת שפאה מביאה להרבה מכשולים בצניעות!!
  האם אישה “חרדית” ההולכת בניגוד להלכה בבגדים צבעוניים ומבריקים המושכים תשומת לב או בבגדים המבליטים את כל איברי הגוף ובעיקר את המקומות הצנועים,או בחולצות קצרות שאם את מתכופפת רואים לך את הגב ואם את מרימה את ידיך רואים לך את הבטן, וחובשת פאה העשויה משיער של נשים גויות שמתו או מטפחת ראש צבעונית ונוצצת ונעלי עקב וכו’- יכולה להעיד לפני הקב”ה ולומר לו “אבא שבשמיים אני מאותן נשים צדקניות שיביאו גאולה לעמך ישראל? ” האם ראינו מאישה כזו שבנייה יצאו ת”ח גדולי הדור? האם אישה כזו יכולה לדמיין לעצמה שאחרי מותה היא תבוא בפריצות הנ”ל לפני האמהות הקדושות ותרצה לשבת לידן? ואיך לא תפחדי מאבא שבשמיים שאמר בתורתו הקדושה “וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך….” הקב”ה מסלק שכינתו מעם ישראל, מסיר את השגחתו מעלינו בגלל נשים כמוך…
  ואמרו חז”ל הקדושים שצרות באות לעולם בגלל חוסר צניעות של בנות ישראל ובפרט לאחר שקראת את כל הנ”ל, כיצד תעיזי להמשיך לצאת כך מחר ולהכשיל את בחורי ישראל ותמשיכי לשים פס על דברי חז”ל הקדושים אשר הזהירו נוראות על הפריצות שיש בקרב מחננו ובפרט שיראו לך ביום הדין שקראת כל הנ”ל ובכל זאת המשכת במרדך.
  לדעתי גם המכשירים הטמאים גורמים לנו לאבד שפיות, הילדים ובפרט בנות הסמינרים הולכים עם הפלאפון לכל מקום, קניות, ואפילו לשרותים, למקלחת, ואפילו כשהם רוצים לישון לנוח קצת, הם מכבים הכל אבל לא את המכשיר שמא מישהו יחפש אותם. הם הפכו להיות תלותיים במכשיר שמספק להם את האון-ליין העכשוי בכל עת!! לצערי יש להקטין את המידע של המכשירים ולהפוך אותם למה שנועדו מלכתחילה-מכשיר פלאפון לשיחות של האם הגעת הביתה? הכל בסדר? ולנתק זהו.הרבה מסכימים איתי אבל אף אחד לא מסוגל להתנתק ממנו – והסיבה העיקרית היא מידת הגאווה!!!! [גם הסיבה של הפריצות אצל נשים היא מידת הגאווה!!!] שמא יגידו אהה, אין לו מכשיר ברמה!!! לי יש מכשיר פשוט ואני מסתדרת מצויין ואפילו יותר מכל אחד אחר. אני מגיעה הביתה ויש לי זמן לכל דבר, לא כמו רובכם, כשאני נכנסת להתקלח אני נכנסת לבד ולא עם כל העולם.
  אני לא אוהבת להעיר על הנושא הזה, כי לי לא חסר דברים שצריך לתקן… אולי יותר קל לי בנושא צניעות ואני מקפידה על כך, אך בדברים אחרים די קשה לי, שהם פחות סממנים חיצוניים כמו תפילה ועבודה על המידות… אני יהודיה כמוכם ואף פשוטה יותר מכם, איני מתיימר להיות חכמה או נביאה ויש לי המון מה ללמוד מכל יהודי/ה. אני אוהבת אתכם עם ישראל מאוד! וזו הסיבה שאני פונה אליכם מכל הלב!!! אנו לקראת אחת התקופות הקשות בהיסטוריה שלנו, לקראת חבלי משיח!!! וכולנו חייבים לחזור בתשובה תיכף ומיד.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 5. המשך מטפחת

  את כבר יודעת שכמה (מאות) בחורי ישיבות מסתכלים לעבר המחיצה בחתונות לראות “אותך” בדיוק, או יוצאים במיוחד בערבי שבת לראות אותך מטיילת ברחוב עם הבגדים הנוצצים ועם הפאה של שבת המטריפה שלך שהיא באמת מטריפה את הראש שלו.. בושה שבת ישראל צריכה להאות ככה, הם לא מחפשים לצאת לקניון לראות חילוניות פרוצות, את “תלמדה בית יעקב” מעניינת יותר, את נוצצת יותר, כן את..את.. “בגללך יש עבירה חמורה של ז”ל..” לא בגלל שחקניות פרוצות, רק בגללך!!!!!
  בגללך יש בעיות של שלום בית, בגללך!!!!
  תתעשתי לפני שיהיה מאוחר….!!!

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 6. מטפחת

  …פאה או מטפחת? – לשפר הצניעות = למנוע תאונות — יש לי שאלה לכל הנשים היקרות, ששמות פאה שהם לא צנועה ומושכת.. (דהיינו כל פאה לא של סבתות) מה אתן חושבות לעצמכן? שיש לכם ריח של יראת שמים, שהירקן לא מזיל ריר עליכן? שהנהג באוטובוס לא נכשל בהרהורים? שהבחורים לא שופכים זרע עליכם ח”ו, אישה שהולכת עם פאה ארוכה או עם פאה לא צנועה היא מכינה לעצמה את הגיהנום ומכשילה גברים וגורמת לעבירות החמורים ביותר, אתם מתלבשות בצורה מכשילה וגם אם היא צנועה, הפאה הורסת הכל, אני רואה אברכים טהורים שלמדו בישיבות קדושות חנונים למדי, והאישה נראית דוגמנית מהשורה הראשונה, בבקשה: תעשי את זה רק בבית לא בחוץ יקירה שלי, כבר לא קשור לרבנים או להיתרים, לא לעדות וחוגים, זה קשור למראה החיצוני של היצר הרע שלך, אוי כמה אברכים נכשלים בך שאת עולה לאוטובוס בבוקר עם הפאה לא צנועה או ארוכה והמתקתקת שלך, כל הלימוד שלהם כל היום נהרס על מחשבות שאת גרמת להם. כן כן כן ממש כך. ואת גורמת לשכינה שתסתלק מישראל.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 7. הפאהההההההההההההההההההההההההה הפאהההההההההההההההההההההה

  כן הפאההההההההההההההההההההההההההההההההה אתן עובדות על הקב”ה הוא רוצה צניעות אפילו ערביות נוצריות דרוזיות הודיות כל נשות דת בעולם הן צנועות איזה קטרוג זה בעם ישראל
  הפאאאאאאאאאאאאאאאהההההההההההההה זה הצרות של עם ישראל

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 8. תחזור אתה וחבריך בתשובה

  אייכלר אמר: השואה מזכירה את מעשי חסידי בעלזא!!!

  ח”כ אייכלר על הפגיעה בביה”כ במודיעין עלית: “תמונת ארון קודש מפוחם מעלה זכרונות נושנים הצורבים בלב היהודי מן הימים ההם.
  איכלר הטיפש איפה אתה חי???????????? הלא לא לפני הרבה שנים התשנ”ה פרשת וירא החסידי בלז שלך עשו פוגרום בבית הכנסת של חסידי מחנובקה ברחוב ברוכים בירושלים….
  ס”ת אתה מדבר???? איך אותם חיות מסיונרים הרסו את רכב האדמו”ר ממחנובקה וגנבו את ספר התורה בזמן הכנסת ספר התורה ????
  איכלר די עם השואה
  איך החברה שלך הרסו והפכו את בית כנסת מהרש”ל בבני ברק???? קפה שפכו בארון הקודש על הספרי התורה… סידורים ניזרקו וניקרעו שהשם בעלזא היה מופיע!!!

  איכלר איפה הייתה וצעקת שיום יום בתי כנסת נימכרים לסוחרי נדל”ן ואתה שותק???

  ומה עם סאטמאר ואחרים מה הם עשו בבתי כנסת, אתה האחרון לדבר על שואה, ידיך מגואלות בדם חילול בתי כנסת וספרי תורה. קודם תחזור אתה וחבריך בתשובה בטרם אתה מטיף לאחרים.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב