הרב הראשי במכתב ברכה למסיימי דף היומי

הרב הראשי לישראל הגר”ד לאו שיגר מכתב ברכה מיוחד לרבבות לומדי הדף היומי לקראת סיומי הש”ס אשר יתקיימו בשבועות הקרובים בארץ ובעולם.

 

הרב הראשי לישראל הגר”ד לאו שיגר מכתב ברכה מיוחד לרבבות לומדי הדף היומי לקראת סיומי הש”ס אשר יתקיימו בשבועות הקרובים בארץ ובעולם.

במשך שנים רבות מסר הרב הראשי מדי יום שיעורים קבועים בדף היומי שנמסרו בעירו מודיעין, וכן עודד וביסס את קיומם של שיעורים רבים נוספים ברחבי הארץ.

בפתח מכתבו לאלפי הלומדים כותב הרב הראשי: “מצוקי ארץ, גדולי ישראל בדור דעה, אמצו את הרעיון של בן דוד סבי המהר”מ שפירא זצ”ל ראש ישיבת “חכמי לובלין”, וקבעו סדר לימוד התלמוד דף אחד מידי יום, כך שבמשך כשבע שנים יספיקו ללמוד את כל הש”ס.

בסייעתא דשמיא לימוד הדף היומי נתקבל ע”י רבים ונטמע בלבם. ממחזור למחזור מצטרפים יותר ויותר לסדר לימוד זה. לימוד הדף היומי בנוסף לחשיבות חובת תלמוד תורה, יש בו דבר נוסף. הלימוד מאחד ומקשר את לומדי התורה בכל ארצות תבל.

כל מי שמזדמן לקהילה ובית מדרש בכל מקום בעולם ימצא תמיד את השפה המשותפת עם אחיו ברחבי עולם. השיג והשיח בין רבים הוא סביב הנלמד באותו יום בדף היומי.

בסיום מכתבו מעודד הרב הראשי הגר”ד לאו את כלל הציבור להצטרף בתקופה זו ללימוד הדף מדי יום וכותב: “בימים אלו אנו עומדים על סיפו של תחילת המחזור ה-י”ד, וזו הזדמנות נפלאה לעלות על הדרך ולהצטרף למעגל הלומדים.

יש לזכור את דבריו של רבי יהודה ב”ר אילעי “כל העושה דברי תורה עיקר ודרך ארץ טפל עושין אותו עיקר בעולם, דרך ארץ עיקר ודברי תורה טפל עושין אותו טפל בעולם”. הערך של לימוד תורה תלוי ביחס שהאדם הישראלי נותן לו.

מי שקובע סדר לימוד קבוע של דף ביום מאדיר את ערך התורה ומחבר עצמו לתורת ישראל שהיא תורת חיים. “כי קרוב אליך הדבר מאד” מתי הדבר קרוב אליך בזמן ש”בפיך ובלבבך לעשותו”, הכל תלוי בך ובמעשיך.”

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.