הרב וואזנר נגד אחיינו: מתנגדי החיסונים כשופכי דמים

פסק ההלכה מקבל משנה תוקף בשל העובדה שהגרב”צ הלוי ואזנר, נמנע עד לא מכבר מלתמוך במבצע החיסונים, אולם כעת מפרט בפסק הלכתי מנומק את הסיבה בגינה שינה את דעתו – ואף תוקף בחריפות את מפיצי מידע הכזב אודות החיסונים.

על רקע המאבק במתנגדי חיסונים, הפועלים באמצעות הפצת מידע כוזב שמטרתו לזרוע בהלה ולחבל במבצע החיסונים, פסק הלכה משמעותי במיוחד מתפרסם על ידי הרה”צ רבי בן ציון יעקב הלוי ואזנר – אב”ד ‘שבט הלוי’ בעיר בית שמש ובנו של מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצ”ל.

פסק ההלכה מקבל משנה תוקף בשל העובדה שהגרב”צ הלוי ואזנר, נמנע עד לא מכבר מלתמוך במבצע החיסונים, אולם כעת מפרט בפסק הלכתי מנומק את הסיבה בגינה שינה את דעתו – ואף תוקף בחריפות את מפיצי מידע הכזב אודות החיסונים.

“על דבר ספק אם לקחת זריקות חיסון הקורונה, הנה מתחילה יעצנו להימנע כי אז עדיין היו החיסונים חסויים וחסרי ניסיון, ועל פי התורה – הכלל שכל מחלה ורפואה שאינם נראים ולא עמדו בניסיון, לא תגע בו יד רופא לרפאות.

“ברם עכשיו שברוב רחמי השם, נתגלו וכנראה ניתנה רשות שמיים לרפאותם, עד שרוב רופאי העולם ממליצים לקחתם ומיליוני אנשים שלקחוהו ניצלו, וכן מעידים אנשי שלומנו יראי השם, חברי הצלה, שתוצאות החיסון הם נפלאים.

“נוסף על כך מעשה רב הלוא המה מעשי רוב גדולי ומנהיגי ישראל שליט”א שהתחסנו, ולא עוד אלא מורים כן לאחרים. מעתה, חובה גמורה מוטלת על כולנו ללכת בדרכם. הן מטעם ‘ונשמרתם מאוד לנפשותיכם’ והן מטעם ‘ועשית על פי הדבר אשר יורוך’

“והמתנגדים וגרורותיהם לא די שדינם כעם הארץ, אלא כשופכי דמים וכהלכה פסוקה בשם הירושלמי והרמב”ם שחייב כל אדם להכניס עצמו אפילו בספק סכנה כדי להציל אחרים, כל שכן שלא לעשות ולפרסם ההפך רחמנא ליצלן”.

הגב”צ קובע: “סוף דבר, ‘שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך’ מצווה וחובה גמורה על כל אחד לשמוע לדעת תורה ולהתחסן, וכל שכן להתרחק אף מספק גרם המחלה והדבקה לקרוביו ולזולתו”.

את מכתבו חותם הגאון רבי בן ציון הלוי ואזנר בתפילה ש”יקויים בנו מנע מגפה מנחלתך, ווהסירותי מחלה מקרבך, ונזכה כולנו לחיים טובים וארוכים, גאולה שלמה בקרוב אמן כן יהי רצון. הכותב וחותם מייחל ומצפה לחסדי ורחמי השם, בן ציון יעקב הלוי בלאאמו”ר הגאון בעל שבט הלוי זצ”ל”.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. תמים תהיה עם השם אלוקיך

  תמים תהיה עם השם אלוקיך

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. מחרחרי ריב

  למה?
  למה ככה?
  הוא לא דיבר על אחיינו ולא בטיח
  הוא אמר את דעתו ותו לא
  אז למה הכותרת כזו פרובוקטיבית?
  בטח יש לכתב שלכם גם על האוטו סטיקר – לשון הרע לא מדבר אליי…

  דוב |
  הגב