השופט הנדל דחה את עתירת מפלגת ש”ס נגד “שבתרבות”

העותרים טענו כי “כאשר מצויים בין המוזמנים גם גורמים פוליטיים המתמודדים בבחירות או אדם מטעמם, אסור לממן את האירוע מכספי הרשות. זאת בראי האיסור הקבוע בחוק הבחירות לכנסת על שימוש בנכסי ציבור בקשר עם תעמולת בחירות. העותרים מנמקים את עמדתם בשני טעמים מרכזיים

תנועת ש”ס עתרה ליו”ר ועדת הבחירות המרכזית למתן צו מניעה לעריכת מופעי “שבת תרבות”, שנוהגות חלק מהרשויות המקומיות, אך נדחתה.

העותרים טענו כי “כאשר מצויים בין המוזמנים גם גורמים פוליטיים המתמודדים בבחירות או אדם מטעמם, אסור לממן את האירוע מכספי הרשות. זאת בראי האיסור הקבוע בחוק הבחירות לכנסת על שימוש בנכסי ציבור בקשר עם תעמולת בחירות. העותרים מנמקים את עמדתם בשני טעמים מרכזיים.

בש”ס טענו כי “במסגרת השתתפותם של גורמים פוליטיים באירועים נערכת תעמולת בחירות מטעמם או לטובתם, וכי זהו הפן הדומיננטי של האירועים”.

עוד נטען כי “קיומם של האירועים בשבתות מונע את יכולתם של חלק מהמועמדים ברשימות לכנסת להשתתף באירועים, באופן שפוגע בשוויון בין המועמדים השונים”.

בהחלטתו קובע השופט הנדל: “ככל שדרישת העותרים היא להמנע מקיומן של שבתות תרבות – לא נראה כי יש מקום להעתר לבקשה. בל נשכח כי שידורי החדשות, לרבות עיסוק בעניני מפלגות, מוצגים בטלויזיה גם בשבת. קשה להצדיק את הגדרתם כתעמולת בחירות”.

השופט הנדל הוסיף “ניתן להניח כי לא תמיד הרשויות שעורכות שבת תרבות מתורגלות בחשיבות מניעת תעמולה בזמן. עניין זה איננו מובן מאליו. ברם, משהחליטה רשות לממן אירוע בהשתתפות גורמים פוליטיים, איסור התעמולה חל עליו”.

יו”ר ועדת הבחירות ציין כי “כדי שעניין זה יופנם כראוי, הוריתי כי היועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית, עו”ד דין ליבנה, יפנה במכתב אל היועצים המשפטיים של משיבות, ויבהיר להם את חובתן לפעול על פי הכללים החלים על שידורי הטלוויזיה והרדיו בהקשר זה, שעיקרם: אזהרה מראש והגדרת התעמולה האסורה, ופיקוח בזמן אמת על תוכן הדיון”.

לסיום כתב כי “היועץ המשפטי של כל רשות המארגנת אירועי אקטואליה כגון-דא, יבהיר את הכללים למנחה האירוע, ביחס לכל אירוע ואירוע, בפרק זמן סביר לפני עריכתו, ולא יאוחר מ-24 שעות קודם לכן. העתק מן המכתב יישלח גם אל הייעוץ המשפטי של משיבות. ואל הייעוץ המשפטי למשרד הפנים, לשם הפצתו בקרב הרשויות המקומיות העורכות אירועים של “שבת תרבות” או אירועים דומים המערבים גורמים פוליטיים בתקופת בחירות…”

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.