השותפות בלוויתן חתמו על הסכם למכירת גז טבעי לחברת החשמל בהיקף משוער של כ- 700 מיליון דולר

דלק קידוחים הודיעה לפני זמן קצר כי השותפות בלוויתן חתמו עם חברת החשמל על הסכם למכירת גז טבעי, במסגרתו יספק פרוייקט לוויתן כמות של כ- BCM 4 גז טבעי לחברת החשמל.
אספקת הגז הטבעי תחל עם תחילת הפקת הגז הטבעי מלוויתן, ועד תום המחצית הראשונה של שנת 2021.

עם חתימת הסכם זה התמלאה כמעט לחלוטין קיבולת הגז אשר תופק בשלב הפיתוח הראשון של המאגר, במסגרתו יימכר הגז הטבעי מלוויתן ללקוחות במשק המקומי, במצרים ובירדן.

במהלך תקופת ההסכם תרכוש חברת החשמל גז טבעי ממאגר לוויתן בהתאם לצרכיה, מעבר לגז המסופק לה במסגרת ההסכם הקיים עם מאגר תמר, וזאת על בסיס קיבולת זמינה של המאגר, ומבלי שתשוריין עבורה קיבולת במערכת ההפקה של מאגר לוויתן.

על פי דיווחי חברת החשמל, רכישת הגז הטבעי מלוויתן תביא לחסכון מוערך של כ-175 מיליוני שקלים למשך התקופה.

יוסי אבו, מנכ”ל דלק קידוחים: “עם החתימה על הסכם מכירת הגז הטבעי לחברת החשמל התמלאה כמעט לגמרי יכולת הפקת הגז במסגרת השלב הראשון בפיתוח לוויתן. גיוון מקורות הגז הטבעי וצריכה במקביל הן ממאגר תמר והן ממאגר לוויתן יבטיחו למדינת ישראל להבטיח ביטחון אנרגטי, ויאפשרו לחברת החשמל לצמצם את ייצור החשמל מפחם מזהם ולהוזיל את עלויות האנרגיה, והרווח כולו של אזרחי ישראל.
עם חתימת ההסכם התקדם מאגר לוויתן צעד נוסף לביסוסו כעוגן אנרגטי מרכזי באזור, ואנו עובדים במרץ על מנת לחתום על חוזי מכר נוספים.”

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.