התאמות בחינוך לילדים עם צרכים מיוחדים

ההצעה קובעת כי תוקם ועדת אפיון אשר תקבע את צרכי הילד ובהתאם להם ייגזר הסל תקציבי של הילד

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק זכויות, שירותים והתאמות בחינוך לילדים עם צרכים מיוחדים, התשע”ו-2016 של חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לבטל את חוק חינוך מיוחד ולהחליף אותו בחוק חדש שבו ייקבע כי לכל ילד עם צרכים מיוחדים תהא זכות לשירותי חינוך מיוחדים חינם בהיקף שעות התואם לצרכיו, במסגרת חינוך כללית או במסגרת חינוך מיוחד, לפי בחירתו. הזכאות תינתן לילדים מגיל 3 עד גיל 21 ותיקבע על ידי ועדת אפיון צרכים שתוקם בכל רשות חינוך מקומית. כן מוצע כי תקציב השירות עבור ילד עם צרכים מיוחדים ייקבע בהתאם לצרכיו.

בדברי ההסבר נכתב: ” הצעה זו מושתתת על הצעת החוק שצורפה לדוח ועדת דורנר ועל עיקרי מסקנות הוועדה וכן על עקרונותיו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח–1998, אמנת האו”ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות וכן אמנת האו”ם בדבר זכויות הילד, וזאת מתוך התפיסה שאומצה בפסיקה לפיה זכותו של ילד עם צרכים מיוחדים לחינוך לא תמומש אם לא תותאם לצרכיו, וחובתה של המדינה לספק התאמות אלו בכל מקום.”

ח”כ מרגי: ” זה יום מיוחד של שינוי משמעותי בחוק חינוך מיוחד. ההצעה קובעת כי תוקם ועדת אפיון אשר תקבע את צרכי הילד ובהתאם להם ייגזר הסל תקציבי של הילד שילך עימו לכל מסגרת שיבחרו הוא או הוריו. עוד נקבע, כי ועדה בין מקצועית במסגרת החינוכית בה ישובץ הילד תקבע בשיתוף עמו ועם הוריו את סל השירותים לו הוא זקוק ואת התכנית האישית שלו. זכות נוספת המוקנית במסגרת הצעה זו היא יום לימודים ארוך והארכת שנת הלימודים, זאת בכפוף לצרכי הילד. כמו כן, נקבע לראשונה כי הפלית ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרת החינוכית מחמת המוגבלות הינה עבירה פלילית ומהווה אף עילה לשלילת רישיון המסגרת החינוכית על ידי מנכ”ל משרד החינוך.”

31 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת החינוך.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.