התפשטות הנגיף • האדמו”ר הרב פינטו: זה השלב הבא

על רקע המשך התפשטות מגיפת הקורונה בארץ ובעולם, ראש אבות בתי הדין במרוקו, האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו, מתייחס למה שצפוי לנו בעתיד | וגם: השאלה ההלכתית – אקטואלית שנולדה בימי המגיפה | הדברים המלאים

מגיפת הקורונה שינתה את העולם מקצה לקצה, מכל הבחינות, רפואית, כלכלית ואנושית. ומה השלב הבא? בדברים שכתב הבוקר, האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו, ראש אבות בתי הדין במרוקו, לתלמידיו בארץ ובעולם, הוא התייחס לשנה המורכבת שעברנו, לדבריו, אנחנו נכנסים כעת לשלב שני, שסופו ביאת המשיח.

“מהשם יצא דבר ומבשרי אחזה אלוקה, צאו וראו נפלאות השם, רמז רמז לנו בכל אשר עובר על העולם.”, כתב האדמו”ר הרב פינטו, “והנה עומדים לפני עוד שלב בכל עניני הגאולה. עברנו כ-יב׳ חודש, ונכנסים לשלב שני בכל ענייני משיח צידקנו”.

קודם לכן, העלה האדמו”ר הרב פינטו, שאלה הלכתית אקטואלית שנולדה בעקבות מגיפת הקורונה, מה דינו של אדם שאיבד את חוש הריח, לגבי ברכה על הבשמים בהבדלה: “נשאלנו בשנה האחרונה פעמים רבות, האם אדם שאיבד את חוש הריח מהמגיפה הקשה, שחלתה והחריבה והביאה את העולם עשרות שנים לאחור. ואחד מן הנזקים של המגפה איבוד חוש הריח והטעם. ונשאלנו בענין ההבדלה, האם לברך בורא עצי או עשבי בשמים או לא, משום שלא מריח מאומה”, כתב הרב פינטו.

הרב פינטו פירט את המקורות ההלכתיים: “והנה מובא ב״הלכות קטנות״ (חלק ב סימן קפג) מי שאין לו חוש הריח, אף על גב דקיימא לן, דאין לו לברך על הבשמים במוצאי שבת, מכל מקום על כל פנים יש לו להריח, דהנשמה נהנית”.

“דהנה נחלק הדברים על פי ה״הלכות קטנות״. גם אם האדם לא מריח כלום, יקח בידו את הבשמים ויריח. ומדוע, משום שהנשמה נהנית מהריח שמריח. ובענין הברכה, עיין ב״שולחן ערוך״ (סימן רצז סעיף ה) וכן ב״ברכי יוסף״ שם מה שמביא בשם הרדב״ז, ועיין בספר ״יוסף אומץ״ (סימן טוב) שנשאל במי שיש לו חולי קרירות ונושא הצינה יחלש החושים ובפרט חוש הריח. לפעמים מריח ולפעמים אינו מריח, אם יכול לברך בהבדלה או לא”.

“והשיב, דיכול לברך ולהוציא בני ביתו, כיון דעל הרוב הוא מריח וכו׳. והנה בבשמים יש ענין מיוחד, כי הברכה היא גם על הריח הגשמי שמריחים וגם על הריח הרוחני שמריחים. וידועים דברי רבותינו הקדושים, שאחד מן הדברים שיהיו סימן במלך המשיח, שיהיה לו כח הריח חזק ומן הריח יבין וידע דברים, כי הנשמה נהנית”, הוסיף ראש אבות בתי הדין במרוקו.

עוד הוסיף הרב פינטו: “וידוע שבחטא אדם הראשון, כח הריח לא נהנה מאכילת אדם הראשון וכך זה נשאר טהור וחזק ונקי. אבל עלינו להקפיד, שקיבלנו עלינו שספק ברכות להקל, ולא טוב ועוד בימים האלו שמידת הדין מתוחה על העולם, להיכנס לספק ברכה לבטלה”.

“ולכן”, כתב האדמו”ר בסיכום הדיון ההלכתי, “אם האדם איבד את חוש הריח, יבקש מחבריו בהבדלה לברך ״בורא מיני/עשבי בשמים״ ויענה אמן ויריח, אף אם לא מריח, הנשמה של האדם מריחה”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.