התקנת מעלית תדרוש הסכמת מחצית דיירי הבניין

המטרה היא להקל את הדרישה לרוב הדרוש בהחלטה של בעלי דירות בבית משותף על התקנת מעלית, לבקשת בעל דירה שהוא אדם מבוגר שמלאו לו 67 שנים, או בעל דירה שהוא או בן משפחתו המתגורר עמו הוא אדם עם מוגבלות, אם הציג מסמך המעיד שהקמת המעלית דרושה לו בשל מוגבלותו. מוצע כי הרוב הדרוש להחלטה כאמור יהיה רוב הדירות ולא שני שלישים של בעלי הדירות, לפי המצב החוקי הקיים.

הרוב הדרוש כיום מאפשר לא אחת לבעלי דירות בבית משותף להתנות את הסכמתם להתקנת מעלית בכך שבעל הדירה הזקוק למעלית יישא בהוצאות התקנתה, אף שהיא עשויה להעלות את ערכן של כל הדירות בבית וגם בעלי דירות אלו יוכלו ליהנות מהשימוש בה. כדי לעודד בעלי דירות שלא להתנגד להתקנת מעלית בבית משותף כאמור, מוצע לקבוע כי רק המחליטים על כך יישאו בהוצאות התקנתה, החזקתה והפעלתה של המעלית, אולם בעל דירה שלא הסכים להתקנה ולא נשא בהוצאות כאמור לא יהיה רשאי להשתמש בה.

עם זאת, מוצע לאפשר לבעל דירה שלא הסכים מלכתחילה להתקנת המעלית להודיע לאחר ההחלטה על ההתקנה על רצונו להשתמש בה, והוא יהיה רשאי לעשות כן לאחר ששילם ליתר בעלי הדירות את חלקו היחסי בעלויות ההתקנה של המעלית ובעלויות שיפוצה, אם היה. משעשה כן, יישא בהוצאות הקשורות למעלית כפי שנושאים בהן בעלי הדירות שהחליטו על ההתקנה.”

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.