ווארט לשבת • מאת: יוסף מוקיר שבת • למה הנשמה זועקת?

למה הנשמה זועקת כשניטלת נשמתה היתירה דווקא במוצאי שבת?

נאמר: וביום השביעי שבת וינפש (לא , מז)
והביאור הוא על פי דאיתא בגמרא (מסכת ביצה טז.): “אמר ריש לקיש נשמה יתירה נותן הקב”ה באדם בערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנא’ שבת וינפש”.

ולכאורה הדבר מאוד תמוה, למה הדרשה נדרשה דוקא על איבוד הנפש ולא על קבלת הנפש.

ומתרץ הרב הקדוש רבי מנחם מנדל “השרף” מקאצק זי”ע שבזמן כניסתה של שבת המלכה, מתעוררת לה נפשו הרוחנית של האדם מתרדמת האיוולת, ומתחיל לפשפש במעשיו בהרהורי תשובה ויר”ש ועושה חשבון נפש- ומתאונן על ימי החול שעברו עליו בביטול תורה ועבודת השי”ת.

וזאת התשובה שנדרשת דווקא על איבוד הנפש כי רק אז כשיוצאת השבת הקדושההוא נזכר ומתחיל לזעוק במרירות ממעמקי ליבו בכאב עמוק ‘ווי אבדה נפש’, היינו שכואב לו כמה שהנפש אבודה ורחוקה ממנו, ואז עי”ז גורם שמקבל נשמה יתירה.

שבת שלום!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.