וועדת המכרזים למימון של הרכבת הקלה בירושלים מזמינה את הקבוצה בה חברה אגד לשימוע לעניין השתתפותה במכרז

היום הודיעה ועדת המכרזים למימון, הקמה והפעלה של הרכבת הקלה בירושלים, בראשות סגן בכיר לחשב הכללי, לקבוצה בה חברה חברת אגד על הזמנתה לשימוע בעניין השתתפותה במכרז, וזאת בהמשך להמלצת הממונה על הגבלים עסקיים לא לאפשר לאגד להשתתף במכרז.

אגד ניגשה להליך המיון המוקדם למכרז בשיתוף שיכון ובינוי וחברת מרידיאם הצרפתית. במסגרת הצעתם, בנוסף להחזקתה בחברת הפרויקט, אגד הוצעה כגוף שעתיד להפעיל מטעם הקבוצה את הרכבת הקלה בירושלים. כיוון שאגד מפעילה וצפויה להמשיך להפעיל חלק משמעותי של קווי שירות באמצעות אוטובוסים במרחב העירוני בירושלים, סברה הממונה כי רצוי ועדיף מבחינה תחרותית שלא לאפשר לאגד לגשת למכרז הרכבת הקלה.

לאור מדיניות הממשלה בענף התחבורה הציבורית הפועלת להרחבת התחרות, ומהשיקולים שפורטו לעיל, שוקלת ועדת המכרזים לפסול את השתתפותה של אגד במכרז, והקבוצה בה היא חברה הוזמנה לשימוע בעניין זה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.