ועדת החינוך קוראת לשר החינוך ולשר האוצר לבצע באופן מידי את העברת האחריות בכל הקשור לגיל הרך, ממשרד העבודה והרווחה למשרד החינוך

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע”ט–2018 פורסם ברשומות ב-31 באוקטובר 2018 . על פי החוק, כל אדם המפעיל או מבקש להפעיל מעון יום לפעוטות המיועד לשהייה של שבעה פעוטות או יותר, חייב ברישיון הפעלה קבוע או ברישיון זמני, לפי העניין. על פי הגדרות החוק, השר המופקד על יישום החוק הוא שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והממונה על יישומו הוא מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד העבודה והרווחה.

החוק קובע כי על מבקש רישיון להגיש בקשה למנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד העבודה והרווחה, ובסמכותו של המנהל לקבוע, לפי התנאים המוגדרים בחוק, אם יינתן רישיון קבוע או זמני. תוקפו של רישיון הפעלה שניתן למבקש בפעם הראשונה יהיה שנה, והממונה יהיה רשאי לחדש את תוקפו לתקופה נוספת של שנתיים, לאחר מכן – לתקופה נוספת של שלוש שנים, ואחריה – לתקופות נוספות שלא יעלו על ארבע שנים כל אחת.

על פי החוק, חלק מהתנאים לקבלת רישיון כזה ייקבעו בתקנות לפעילותו של מעון יום לפעוטות. השר המופקד על יישום החוק רשאי לקבוע בתקנות הללו תנאים שונים על פי סוג מעון היום או מספר הפעוטות השוהים בו או גילם. בחוק נקבע שהתקנות יובאו לאישור של ועדת הכנסת המלווה את החוק בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה.

כל עוד לא הותקנו התקנות, מ-1 בספטמבר 2019 יופעל מעון יום לפעוטות באישור הפעלה ראשוני של מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים. כלומר מיום 1 בספטמבר 2019 ואילך, וכל עוד לא מוחלות לגבי מעון יום לפעוטות תקנות החובה, יהיה מחויב כל אדם המפעיל או רוצה להפעיל מעונות יום שבפיקוח החוק לקבל אישור ראשוני להפעלת מעון מאת מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך של משרד הרווחה. האישור הראשוני יינתן לעומדים בדרישות המרכזיות הבאות: 1 .היעדר רישום פלילי לבעלי תפקידים ולכל מי שנמצא במגע ישיר עם הפעוטות במעון2 . . כלל המחנכים או המטפלים במעון יום לפעוטות השתתפו/ישתתפו בהדרכה בנושא עזרה ראשונה לפעוטות. 3 . הצהרה כי המיקום מתאים לשהייתם של פעוטות. 4 .מנהל/ת המעון עבר או יעבור הכשרה בנושא התנהלות בטוחה ע”י גורם הדרכה שיאושר ע”י הממונה, וכן התחייב כי כלל המחנכים המטפלים במעון יעברו קורס מתוקשב בתחום התנהלות בטוחה.

בישיבה שהתקיימה הבוקר בוועדת החינוך, התרבות והספורט בנושא יישום חוק הפיקוח על מעונות היום לפעוטות, אמר אמיר מדינה, מנהל אגף מעונות ים ומשפחתונים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כי הוקם צוות ובו נציגים מכל משרדי הממשלה הרלוונטיים, שעומל על ניסוח התקנות של חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות. התקנות, לדבריו, אמורות להיות מוכנות לקראת סוף חודש אוקטובר ואז יועברו לעיון משרד המשפטים.

כזכור, על פי חוק הפיקוח על מעונות היום לפעוטות שפורסם ברשומות ב-31 באוקטובר 2018, חלק מהתנאים לקבלת רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות שבו שוהים שבעה פעוטות או יותר, ייקבעו בתקנות. התקנות יקבעו תנאים להפעלת מעון – תנאים פיזיים של המעון, תקן עובדי המעונות, הכשרתם ועוד. בחוק נקבע שהתקנות יובאו לאישור של ועדת הכנסת המלווה את החוק בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה, כלומר עד ה-31 באוקטובר 2019. יו”ר הוועדה ח”כ יעקב מרגי הגיב לדברים: “אני לא אופטימי. בקצה הזה התקנות לא יהיו מוכנות גם בשנה הבאה”.

יו”ר הוועדה ח”כ יעקב מרגי סיכם את הדברים: “הוועדה רואה בחומרה את העובדה כי הודעתו של ראש הממשלה על מעבר המעונות למשרד החינוך, לא בוצעה בפועל, ולכך הוועדה קוראת לשר העבודה, לשר החינוך ולשר האוצר להתכנס בדחיפות ולבצע בפועל את העברת הסמכויות באופן מידי; הוועדה קוראת למשרד העבודה ולאגף מעונות יום ליישם את חוק הפיקוח ככתבו וכלשונו ולהחיל את חוק הפיקוח כבר מתאריך ה-1.9.19. הוועדה קוראת לשיתופי פעולה בין משרדי הממשלה הרלוונטיים על מנת שמעבר מעונות היום למשרד החינוך, יהיה מהיר ובצורה הראויה ביותר; הוועדה קוראת למשטרת ישראל ולמשרד העבודה לסיים בהקדם, את הליך סריקת הרישום הפלילי של העובדים במעונות, ולמשרד העבודה ומשרד המשפטים לסיים את התקנת התקנות עד ל1.9.19 “.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.