ועדת הכספים אישרה את המשך פעולת מפעילי מוניות השירות הקיימים, באזורים בהם טרם הושלמה הרפורמה בתחום

ועדת הכספים בראשות ח”כ משה גפני, אישרה היום (ב’) תיקון להצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, המבקשת לתקן את פקודת התעבורה בעניין רפורמת מוניות השירות, שאושרה ב-2018, ובכך לאפשר למפעילים הקיימים להמשיך לתת שירות עד ה-31 בדצמבר 2020, באשכולות בהן עדיין לא הושלמו הליכי המכרז ועד אשר יסתיימו אותם הליכים שמנהל משרד התחבורה.

במהלך הדיון הציגו נציגי משרד התחבורה כי קיימים חסמים רבים, כי בחלק מהמכרזים נאלצו לצאת למכרזים חדשים לאחר זכיית זכיינים, וכי רק ב-10 אשכולות מתוך 20 הסתיימו הליכי המכרז, והמפעילים נערכים לכניסה לשטח. עוד עלה, כי רק אשכול אחד, ובו 2 קווים, כבר פעיל בשטח.

הרפורמה נועדה להסדיר את הענף מוניות השירות וקווי השירות ולקבוע שיינתנו בהליך תחרותי, כמו כן אושר כי מוניות השירות החדשות יכנסו להסדר הרב קו המסובסד. במהלך הדיונים בוועדת הכלכלה נקבע כי מי שהחזיק רישיונות קו שירות תקף והפעיל אותם נכון ל-11 באוגוסט 2016 יכול לבקש חידוש רישיון לשנה בכל פעם עד סוף 2019, בתנאים הקיימים לפני הרפורמה. כעת כאמור, אושרה בקשת משרד התחבורה, להאריך את האפשרות הזו ולאפשר למפעילים לקבל רישיון ולתת שירות עד ה-31 בדצמבר 2020 – על מנת להשלים את הליכי המכרז.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.