ועדת הכספים אישרה לקריאה ראשונה: המועד האחרון להעברת התקציב

ועדת הכספים אישרה לקריאה ראשונה, את הצעת החוק המבקשת לדחות את המועד האחרון להעברת התקציב במאה ימים

ועדת הכספים אישרה לקריאה ראשונה, את הצעת החוק המבקשת לדחות את המועד האחרון להעברת התקציב במאה ימים.

ועדת הכספים אישרה לקריאה ראשונה את הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – התפזרות בשל אי-קבלת חוק תקציב) (הוראת שעה) של חבר הכנסת צבי האוזר.

הכנסת קובע, בין היתר, שבשנה בה התקיימו בחירות אחרי המועד להגשת חוק תקציב, יהיה היום הקובע שלאחריו יראו את הכנסת כאילו החליטה על התפזרותה לפני גמר כהונתה – 3 חודשים מיום תחילת שנת הכספים או תוך 100 ימים מיום כינון הממשלה, לפי המאוחר.

בהצעת החוק נקבע, כי בתקופת כהונתה של הכנסת ה-23 יהיה היום הקובע 200 ימים מיום כינון הממשלה ולא 100 ימים כאמור.

בדברי ההסבר נכתב: “מדינת ישראל מתמודדת עם משבר לאומי כתוצאה מהתפרצות והתפשטות נגיף הקורונה. המשבר מנוהל על-ידי ממשלת אחדות וחירום לאומית שהוקמה בפרט לצורך התמודדות עם השלכות התפרצות המגפה כאמור. מאפייני המשבר והשלכות ארוכות הטווח שלו יצרו אי-ודאות כלכלית מובהקת. על זאת מתווסף אתגר לאומי, בו ישראל עלולה להתמודד לראשונה בחורף הקרוב עם אירוע המשלב התפרצות נגיף הקורונה יחד עם התפרצות נגיף השפעת.

מצב מיוחד וחסר תקדים זה מצריך מסגרת זמנים שונה לשם גיבוש תקציב מדינה מזו הקבועה בחוק היסוד. פיזור הכנסת בעת זו יפגע פגיעה של ממש באיתנות משקי הבית, ביציבות הכלכלית הישראלית ובאינטרס הציבורי הכולל.”

במסגרת הדיון נקבע כי המועד הקובע למניין תום 100 הימים יהיה ה-3 בדצמבר 2020, בנוסף נקבע כי יקבע בחוק במסגרת הכנתו לקריאה שנייה ושלישית, מועד בו יוגש התקציב לכנסת, על מנת לקבוע בחוק סד זמנים, שיאפשר לכנסת תקופה מספקת כדי לדון בחוק, ביחס לתקופה בה ידון החוק בממשלה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.