ועשית ככל אשר יורוך / דוד בן נעים

ציות לדעת תורה? הלכות לשה”ר? משום מה בבחירות אנחנו מרשים לעצמנו לשכוח את כל מה שגדלנו עליו / דוד בן נעים

החברה החרדית מתאפיינת בכך שהיא הולכת בעקבות רבותיה בכל צעד ושעל, אך דווקא כשאנחנו שמגיעים לערב בחירות, מרשים אנו לעצמנו לשכוח את כל מה שגדלנו עליו ולהתעלם מדבריהם. נראה שישנם אנשים שהרחיקו לכת בניסיון להשפיע על האחר לבחור כמותם, אך שכחו לרגע שהמניע העיקרי לבחור או לא, הוא קודם הנאמנות לגדולי ישראל.

הבסיס המוסכם על כל קבוצה שיראת שמים מלווה אותה הוא כי חכמי ישראל צמחו להיות גדולי ישראל בשל מסירותם ללא סייג, ביום ובלילה, ללימוד התורה מכמניה וסודותיה. התורה היא שהכריזה על גדלותם, לצד אישיותם טהורת הלב הכוללת יראת שמים, ניקיון כפיים ומידות טובות שלוטשו כיהלומים. לגדולי ישראל יש את הרגישות להבין את עולמו ונפשו מקומו ומעמדו של האדם שעומד מולם ולא רק את תוצאות מעשיו.

לאורך כל הדורות גדולי התורה הנחו את עם ישראל מכוחה של התורה, בכל נסיבות החיים, הן ברמה האישית והכלכלית, והן במדינית והפוליטית. עומק ידיעותיהם בתורה עליה נאמר “ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא”, (תענית ט ע”א) בשילוב מידותיהם הנעלות, אפשרו להם לפסוק מהי “דעת תורה “בכל עניין שעמד על הפרק. כך גם כשהייתה נשקפת סכנה רוחנית לעם ישראל הם לא פחדו מאיש, ספרי ההיסטוריה מלאים בתיעודים על רבותינו שיצאו להשיב מלחמה שערה כדי להגן על גדרי התורה והמצוות.

ואנו הקטנים, חייבים להבין את משמעות המושג “דעת תורה” ו”התבטלות לדברי חכמים”, התורה השתמשה במושג “לא תסור ממנו ימין ושמאל” והכוונה שגם אם יאמר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אסור לנו לסור מדבריהם. לא כולם זוכים להגיע לדרגה נעלה כזו, אולם בדברים הפשוטים של הדבר, למשל במי להצביע אנחנו כן יכולים לשמוע. יכולים?? חייבים!

מערכת הבחירות מביאה עמה גל של שנאה ופילוג בעם. ישנם החושבים שבבחירות מותר הכל, לזלזל בכבוד תלמידי חכמים, לדבר לשון הרע ולהלבין פני חברו, יש כאלו המגדילים לכת ועושים זאת “בשם רבותם”. כמובן שאין שום היתר לכך וגם אם גדולי הדור חלוקים במשהו, אל לנו האנשים הפשוטים להיכנס לזה, כי בסופו של דבר אותם גדולים ישבו בגן עדן, אולם חסידיהם עלולים למצוא עצמם בגיהינום.

כיום, התפיסה הרווחת בציבור היא, שכביכול אנו מצביעים בשביל נציג מסוים ובמידה ומעשיו אינם עולים בקנה אחד עם מעשינו, מיד נחפש לנו אלטרנטיבה אחרת. איך נוצר אצלנו העוז והתעצומות לחשוב שבמקרה כזה, יש לנו את הזכות שלא לשמוע לגדולי התורה. האם אנחנו יותר חכמים מהם?

נתבונן לרגע, כשבן אדם נמצא בפרשת דרכים, בפני טיפול רפואי, או אפילו בפני התלבטות בגין רכישת דירה, בדרך כלל הוא הולך לשאול רב, את תשובת הרב, הוא מקבל ללא פקפוק, אך כשזה מגיע לסוגיות שאינן נראות בעיניו, הוא מחליט שלא לקבל את דעתו, הרי זה לא יתכן שיש לאדם רב אחד בעניינים כללים ורב אחר בעניינים פוליטיים.

אמנם זכותו הדמוקרטית של כל אזרח בישראל הינה להצביע לפי צו מצפונו, אך נראה שישנם אנשים שהרחיקו לכת בניסיון להשפיע על האחר לבחור כמותם ושכחו לרגע שהמניע העיקרי לבחור או לא, הוא קודם הנאמנות לגדולי ישראל.

אותם אנשים שמורים לעצמם “היתר” לא ללכת לפי “דעת תורה” מתרצים זאת בכך שגדולי הדור אינם אומרים את דעתם האמיתית, מאחר ומסובבים אותם, כופים אותם ומשחקים בהם, וכביכול זה לא באמת דעת תורה אלא דעת יחיד. האמת, שאין כל חדש תחת השמש, וטענה זו נשמעה רבות במשך השנים כל פעם שמישהו רצה “להמרות” את פיו של גדול בישראל.

אבל צריך לדעת שטענה זו חסרת הגיון לחלוטין, וכי בשאלה של ממזרות שרב פלוני פסק להתיר גם נגיד “מסובבים” את הרב? והרי גם שם היה אינטרס להרבה אנשים. אלא מה- היכן שטוב לנו אנו מקבלים “דעת תורה” והיכן שלא, לא.

עלינו לזכור דבר אחד, גדולי ישראל אינם בובות, חוכמת התורה השוכנת בקרבם, אותה חוכמה שבעזרתה הם צמחו, היא הנותנת להם את הכח והיכולת לפסוק בעגונות, בהלכות שבת, בשאלות ממזרות וכד’, הינה אותה דעת תורה שאנחנו מחויבים לשמוע לה, גם כשזה נראה לנו היפך ההיגיון.

לאור האמור לעיל, לא יעלה על הדעת שאדם המציית לדעת רבו גם בעניין הבחירות, יבואו אחרים ויכפו עליו לשנות את דעתו.

לסיום נזכיר את דברי “החינוך” (מצוה תצ’ו) “בזאת המצווה אמרו זיכרונם לברכה לא תסור ממנו ימין ושמאל אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל לא תסור ממצוותם, כלומר, שאפילו יהיו הם טועים בדבר אחד מן הדברים אין ראוי לנו לחלק עליהם, אבל נעשה כטעותם, וטוב לסבול טעות אחת ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו, שבזה יהיה חורבן הדת וחלוק לב העם והפסד האומה לגמרי. ומפני עניינים אלה, נמסרה כוונת התורה אל חכמי ישראל”.

*********

דוד בן נעים- כותב הטור, הינו מנהל ניו מדיה ב’עבודות לחרדים’ וסטודנט לפוליטיקה ותקשורת
דוד בן נעים

10 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. לאורך כל הדורות התורה יחסה משמעות יתרה לתלמידי חכמים ולשיקול דעתם, אולם, גם הם יכולים לטעות, רבי עקיבא שהיה גדול הדור, הכתיר את בר כוכבא למלך המשיח, לימים חזר בו. אותו רבי עקיבא נשאר גדול הדור למרות ששגה בבחירתו, ולכן גם אם אנו רואים שרב מסויים פסק משהו שלכאורה נראה לנו כטעות, אסור לנו לעשות דין לעצמנו, אבל ברור מעל לכל ספק שראייתם ושיקול דעתם של גדולי ישראל עולה עשרת מונים על שיקול דעתנו.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
  • טעות ידידי ר עקיבא לא טעה בפסיקתו ,באותו הזמן היה לבר כוכבא סימני משיח וכשנהרג התברר למפרע שלא הוא ור עקיבא פסק לפי מה שנכון באותו הזמן
   וברור לצערנו שיש רבנים בדורנו שמונעים מאינטרסים בפרט בהחלטות ציבוריות בשונה מפסיקת הלכה לפרט כך שהדוגמא המובאת מממזרות לא מתאימה

   שי |
   הגב
   • אתה מחזק את דבריו של זה שמעליך שי היקר, הרעיון הוא שגם אם גדול דור יחזור בו, או ישנה דבריו הוא עדיין נחשב כגדול דור.
    לפי דבריך משתמע שאם הוא אכן היה טועה הוא כבר לא היה גדול יותר ?
    לאורך ההיסטוריה הרבה חכמים “טעו” בענייני משיחיות, בתקופת שבתי צבי ועוד, אולם עדיין הם גדולי דור ועדיין לומדים בסיפריהם, גם לאחר שהבינו את גודל הטעות, כיון שגדול דור הוא תמיד גדול דור, אלא אם כן הוא הקדיח תבשילו כדוגמת אלישה אחר.
    באשר לדוגמא ממזרות היא בהחלט דוגמא טובה, גם שם היה על הרבנים לחצים גדולים מאוד לפסוק בצורה אחרת, הרב עוזיאל אפילו נפל בזה, וזה ממש ככה מתי שהרב עושה משהו שהציבור רוצה, זה מתקבל בברכה, ומתי שהוא עושה משהו נתון במחלוקת, הציבור מספר שסיבבו אותו.

    משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
    הגב
 2. במאמר יש סתירה מיניה וביה
  ניכר שאתה מכוון לתנועת שס ושאסור להמרות את פיהם אך
  שכחת שגם את יחד מלווים גדולי דור ובכך אתה מזלזל בהם

  בהצלחה במאמר הבא

  שי |
  הגב
  • המאמר פונה לכל מי שאין לו רב. כמובן שאם מישהו הולך לפי הרב מאזוז בהכל כמובן שימשיך ללכת אחריו גם בנושא הבחירות, ותבוא עליו הברכה.

   משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
   הגב
  • יחיד ורבים הלכה כרבים !!! רוב רבני הציבור החרדי אמרו להצביע ש’ס, אז מה אם יש קומץ קטן של רבנים שאומר להצביע משהו אחר.. אנחנו מחויבים לרוב !

   משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
   הגב
 3. נכון הכל, אבל יש כאלו שגדלו על ברכי הגר”מ מאזוז שליט”א ונשמעים אליו בכל עניין!! אז מה תגיד? עזבו אותו, זה רק בעניינים פרטיים ולא בענייני ציבור? אין חילוק ותפסיקו להמציא מושגים שהמציאו האשכנזים לעצמם!!! די לכופף את כל מי שלא סובר כמוך!!! וכי ברוסיה אנחנו??? לא תגורו מפני איש!!

  ידידיה |
  הגב
  • מי שהולך אחרי הרבה מזוז שימשיך ללכת אחריו ! הכותב התכוון לכל אותם מתנדנדים, שממציאים להם רבנים ערב בחירות.

   משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
   הגב
 4. לא מצביעים למפלגה שיוצאת נגד שירות צבאי , נגד גיוס חיילים , נגד עשרות אלפי כיפות סרוגות ספרדים שבחרו ש”ס
  בעבר .

  משה |
  הגב
  • משה היקר, תקרא את הכתבה שוב..
   אנחנו בוחרים בגדולי תורה בלי להכניס את הנגיעות האישיות שלנו, זה בדיוק מה שכתב הכותב.
   ביטול מוחלט לגדולי התורה, גם עם זה נראה לך היפך מה שאתה חושב

   אליהו |
   הגב