זינוק של 10% ברווח הנקי של קבוצת דלק

הרווח הנקי קפץ לסכום כולל של כ- 243 מיליון ש”ח

קבוצת דלק פרסמה היום, יום חמישי 31/5/18, את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון של 2018 מהם עולה כי חל זינוק של כ- 10% ברווח הנקי של הקבוצה אשר הסתכם ברבעון זה לסכום כולל של כ- 243 מיליון ש”ח לעומת רווח של כ- 220 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון זינקו בשיעור של כ- 15% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו לסכום כולל של כ- 1.78 מיליארד שקל לעומת סך של כ-1.54 מיליארד שקל ברבעון המקביל. העלייה נובעת בעיקרה מעלייה בהכנסות הקבוצה מפעילות הדלקים, וכן מהגידול בקצב ההפקה בפרוייקטים של החברה בים הצפוני.

פעילות האנרגיה בישראל – מכירות של כ- 2.4BCM ברבעון
היקף מכירות הגז ממאגר תמר שמר על רמת-שיא ועמד ברבעון הראשון של שנת 2018 על כ- 2.4 BCM וכלל גם את אספקת הגז למפעלי ים המלח הירדניים Arab Potash Company.
בנוסף, בסוף הרבעון הושלמו כ-50% מהעבודות לפיתוח לוויתן והזרמת הגז מהמאגר צפויה להתבצע כבר במהלך 2019. במסגרת זו, הושלמו בין היתר הנחת הצנרת התת-ימית המחברת את הבארות לצנרת הראשית והושלמה בנייתן של חלקים נכבדים באסדת ההפקה. בתחילת חודש מאי הסתיים קידוח “לוויתן 3” וספינת הקידוח החלה לקדוח את קידוח “לוויתן 7”, בעומק של כ-3 ק”מ מקרקעית הים.

הנפקת חברת “דלק תמלוגים”
לאחר תקופת הדוח הרבעוני החליטה דלק אנרגיה, ובכפוף להתקיימות תנאים מתלים, להנפיק חברה חדשה “דלק תמלוגים” כנגד אג״ח ומניות שיונפקו לציבור הרחב, וכן תמורת הקצאת מניות דלק תמלוגים לדלק אנרגיה. ביום 29.5.18 נערך מכרז והחברה גייסה אג”ח בסכום של כ-426 מיליון ₪, ונמצאת בהליך של הנפקת המניות ורישום למסחר של ניירות ערך.

פעילות הדלקים בישראל
פעילות שיווק הדלקים בישראל ממשיכה לתרום בעקביות לרווחי החברה, וחלקה ברווח הנקי של קבוצת דלק הסתכם בתקופת הדוח בכ-32 מליון ש”ח, לעומת רווח בסך של כ-20 מליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הנקי נובע מרווח ממכירת חברה מאוחדת בסך של כ-10 מליוני ש”ח (לאחר השפעת המס) וכן מגידול ברווח התפעולי של דלק ישראל.

פעילות האנרגיה בים הצפוני – עליה בקצב התפוקה היומית של איתקה לצד ירידה בעלויות ההפקה
התפוקה היומית הממוצעת של חברת איתקה, זרוע פעילות האנרגיה של הקבוצה בים הצפוני במהלך הרבעון הראשון של שנת 2018, עמדה על כ- 18.2 חביות ליום (Koed) לעומת תפוקה יומית ממוצעת של כ- 9.3 חביות ליום (Koed) ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בתפוקה נובע כתוצאה מהאצת ההפקה ממאגר Stella מאז תחילת הפעלתו, ברבעון הראשון של שנת 2017.
במקביל לעלייה בקצב ההפקה ירדה עלות הפקת חבית ממוצעת במהלך הרבעון, והיא עמדה על כ-18 דולר לחבית לעומת עלות של כ-21 דולר ברבעון המקביל אשתקד. לצד הירידה בעלויות ההפקה, במועד רכישת איתקה על ידי הקבוצה היה מחיר חבית נפט ממוצע כ 40$, נתון שזינק עשרות אחוזים ממועד הרכישה, והמחיר הממוצע כיום הינו כ-70$.

איתקה דיווחה לאחר תאריך המאזן כי היא זכתה ב-3 רשיונות קידוח חדשים שניים מהם באזור ה-GSA (Great Stella Area) בים הצפוני. מיקום הקידוחים וקרבתם למתקן ההפקה של סטלה יאפשרו הורדה משמעותית של עלויות הפיתוח וההפקה מהקידוחים החדשים. באחד מרישיונות אלה קיימת תגלית של כ 10 מיליון חביות, ואילו ברישיון השני, אשר עדין בשלבי האקספלורציה, שותפה איתקה עם חברת British Petroleum (BP), שככל שיוחלט להפיק ממנו בעתיד, תהיה BP מפעילת הקידוח בפועל. בנוסף, לאיתקה רישיון שלישי, הממוקם באזור מרוחק יותר בים הצפוני, ובו תגליות של כ 10 מיליון חביות.

פעילות האנרגיה במפרץ מקסיקו
חברת Gulf Slope אשר בבעלות קבוצת דלק השלימה את התהליכים הבירוקרטים הנדרשים לתחילת קידוח ראשון, וחתמה על הסכם להחכרת אסדת הקידוח Ralph Coffman, לביצוע שני קידוחי האקספלורציה קאנו וטאו הצפויים להיקדח במהלך הרבעון השלישי של 2018. סיכויי הקידוח בשני המאגרים נחשבים גבוהים.

אסי ברטפלד, מנכ”ל קבוצת דלק: “קבוצת דלק ממשיכה בקידום האסטרטגיה שלה להתמקד בהרחבת פעילות האנרגיה בישראל ובח״ל. בישראל כ-50% מפיתוח לוויתן כבר הושלם, והצוותים עומדים בלוחות הזמנים, לקראת תחילת הפקה מהמאגר כבר בשנת 2019. אנו בדרך להשלמת מימוש מוצלח של תמלוגי העל של דלק אנרגיה, מימוש שיוכיח פעם נוספת שהקבוצה מצליחה לעמוד ביעדים שהיא מציבה לעצמה ושהיא בעלת גמישות פיננסית. בים הצפוני פעילות ההפקה ממשיכה להתייעל והדבר בא לידי ביטוי בתוצאות, המדברות בעד עצמן. גם בהמשך השנה נמשיך לפתח את פעילות האנרגיה של הקבוצה בישראל ובשוק הבינלאומי, לצד מימוש הנכסים שאינם בתחום הליבה של הקבוצה, בדרכנו להפוך לשחקן מוביל בשוק האנרגיה העולמי״.”

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.